Mandagstrimmen

Trim for eldre

Arrangør: BJØRG GRANDE
: Fellesstua i Karolineveien
Tid: torsdag 1. januar
Eldre