Barn og skole

Under emneordet BARN OG SKOLE finner du beksrivelser av kommunens tjenewter innen undervisning og barnehage. Her vil du også finne linker til tjenester som er etablert som interkommunalt samarbeid på området og en del aktuelle tjenester som er fylkeskommunale eller statlige.
4_bussvett_elevene_og_LO
Herøy er en liten kommune med en oversiktlig barnehage- og skolestruktur. Vi har to barnehager som har sørget for full barnehagedekning i kommunen i en årrekke. Herøy barnehage er en kommunal barnehage som er organisert i fire avdelinger og er godkjent for 72 plasser. Solli barnehage AS er en privat barnehage som er organisert som en avdeling, og som er godkjent for 27 plasser.

Herøy skole er den eneste skolen i kommunen og dekker tilbudet fra 1. til 10. trinn. Elevtallet vil sannsynligvis ligge på mellom 170 og 180 i perioden 2012 - 2015.

Skolefritidsordningen i Herøy er en del av Herøy skole, og har åpent fra 06.45 - 16.15.

Voksenopplæringen i Herøy er også underlagt Herøy skole.

PP-tjenesten i kommunen er organisert som en del av et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS