Byggesak

Behandling av byggesaker styres av plan- og bygningsloven (pbl) og forskrifter til denne.
Det er også veiledning til forskriftene.

Byggesaker kan være tiltak som:

  • Behandles etter søknad
  • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

  • Enkle tiltak
  • Ett trinns søknad
  • Rammesøknad og igangsettingssøknad

 

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos Statens bygningstekniske etat  (BE) og gjennom Byggsøk. Det gjøres oppmerksom på at Herøy kommune pr. i dag ikke er knyttet til byggsøk, slik at utfylte skjema eventuelt må skrives ut og sendes på vanlig måte.

Betalingssatser og gebyrregulativ

Noen gode råd:

  • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester e l)!
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
  • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
  • Sørg for at søknad er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling!
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS