Delegerte vedtak


Dato: 27.05.2011 - 23.08.2011 Utvalg: HKM Plan og teknisk hovedutvalg


Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb.

Navn

Innhold11/638 27.05.2011 DS 57/11 TEK//AIS

Fredrikstad Entrepenørservice AS

BJØRN SORTLAND: SØKNAD OM OMBYGGING AV MOLO GNR 54 BNR 21.

11/686 27.05.2011 DS 58/11 TEK//AIS

Rune Nilsen

RUNE NILSEN: FASADEENDRING GNR 4 BNR 76.


11/880 27.05.2011 DS 59/11 TEK//AIS

Tom Isaksen

SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT UTLEGGING AV FLYTEKAI


11/851 30.05.2011 DS 60/11 TEK//ENI


GUNN L. PEDERSEN - SOLHEIMVEIEN 138 - GNR 4/172


11/852 30.05.2011 DS 61/11 TEK//ENI

Kåre Pettersen

KÅRE PETTERSEN - SOLHEIMVEIEN 149 OG 151 - GNR 4/262


11/853 30.05.2011 DS 62/11 TEK//ENI

Morten Rønnes

MORTEN RØNNES - SOLHEIMVN. 159 - GNR 4/310


11/854 30.05.2011 DS 63/11 TEK//ENI

Roar Abelsen

ROAR ABELSEN - SOLHEIMVEIEN 161 - GNR 4/311


11/855 30.05.2011 DS 64/11 TEK//ENI

Per C. Børgesen

PER C. BØRGESEN - SOLHEIMVEIEN 163 - GNR 4/305


11/856 30.05.2011 DS 65/11 TEK//ENI

Evy og Willy Olaussen

EVY OG WILLY OLAUSSEN - SOLHEIMVEIEN 167 - GNR 4/325.


11/857 30.05.2011 DS 66/11 TEK//ENI

Janne K. Remhaug

JANNE K. REMHAUG - SOLHEIMVEIEN 169 - GNR 4/155.


11/858 30.05.2011 DS 67/11 TEK//ENI

Odd Gjengaar

ODD GJENGAAR - SOLHEIMVEIEN 176 OG 178 - GNR 4/62


11/859 30.05.2011 DS 68/11 TEK//ENI

Høgtun Sjøcamping v/Odd Gjengaar

HØGTUN SJØCAMPING - SOLHEIMVEIEN 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 189 GNR 4/341


11/860 30.05.2011 DS 69/11 TEK//ENI

Gerd og Odd Mikalsen

GERD OG ODD MIKALSEN - SOLHEIMVEIEN 181 - GNR 4/168


11/861 30.05.2011 DS 70/11 TEK//ENI

Kjellaug Olsen

KJELLAUG OLSEN - SOLHEIMVEIEN 191 - GNR 4/169


11/862 30.05.2011 DS 71/11 TEK//ENI

Jan Ove Hansssen

JAN OVE HANSSEN - SOLHEIMVEIEN 193- GNR 4/274


11/863 30.05.2011 DS 72/11 TEK//ENI

Torill og Johan Hanssen

TORILL OG JOHAN HANSSEN - SOLHEIMVEIEN 197, 199 OG 201 - GNR 4/21


11/907 30.05.2011 DS 73/11 TEK//ENI

Laila Otting Haugen

LAILA OTTING HAUGEN- SOLHEIMVEIEN 235 - GNR. 4 BNR.148


11/815 31.05.2011 DS 74/11 TEK//ENI


KORNELIUS DAHL - HOKLEPPVN. 1 OG 3 - GNR 5/1


11/816 31.05.2011 DS 75/11 TEK//ENI


STIAN JOHANSEN - HOKLEPPVN. 60 - GNR 5/329


11/817 31.05.2011 DS 76/11 TEK//ENI

Bjarne Birger Olsen

BJARNE BIRGER OLSEN (ROLF STORRØ) - HOKLEPPVN. 69 - GNR 5/393


11/528 31.05.2011 DS 77/11 TEK//AIS


BYGGING VEG - GNR 5 BNR 626


11/818 31.05.2011 DS 78/11 TEK//ENI

Kandaporn Kaewkaemtong

KANDAPORN KAEWKAEMTONG - HOKLEPPVN. 76 - GNR 5/270


11/819 31.05.2011 DS 79/11 TEK//ENI

Aina Andersen og Raymond Angel

AINA ANDERSEN / RAYMOND ANGEL - HOKLEPPVN. 78 - GNR 5/489


11/820 31.05.2011 DS 80/11 TEK//ENI

Bjørn Roald Storrø

BJØRN ROALD STORRØ - HOKLEPPVN. 88 - GNR 5/303


11/821 31.05.2011 DS 81/11 TEK//ENI

Marilyn Morskogen

MARILYN MORSKOGEN - HOKLEPPVN. 96 - GNR 5/312.


11/822 31.05.2011 DS 82/11 TEK//ENI

Turid Morskogen

TURID MORSKOGEN - HOKLEPPVN. 94 - GNR 5/245


11/823 31.05.2011 DS 83/11 TEK//ENI

May Paulsen/Per Angel

MAY PAULSEN / PER ANGEL - HOKLEPPVN. 99 - GNR 5/69


11/824 31.05.2011 DS 84/11 TEK//ENI

Alf Erik Pettersen

ALF ERIK PETTERSEN - HOKLEPPVN. 100 - GNR 5/210


11/885 31.05.2011 DS 85/11 TEK//AIS

Kjetil Johansen

KJETIL JOHANSEN - TILBYGG BOLIG GNR. 5 BNR. 526


11/825 31.05.2011 DS 86/11 TEK//ENI

Richard Angel

RICHARD ANGEL - HOKLEPPVN. 104 - GNR 5/236


11/826 31.05.2011 DS 87/11 TEK//ENI

Kjellaug Angel

KJELLAUG ANGEL - HOKLEPPVN. 107 - GNR 5/131


11/827 31.05.2011 DS 88/11 TEK//ENI

Per Strand

PER STRAND - HOKLEPPVN. 108 - GNR 5/302


11/828 31.05.2011 DS 89/11 TEK//ENI

Tor Karsten Angel

TOR KARSTEIN ANGEL - HOKLEPPVN. 112 OG 114 - GNR 5/3


11/829 31.05.2011 DS 90/11 TEK//ENI

Per Rognmo

PER ROGNMO - HOKLEPPVN. 118 - GNR 5/628


11/830 31.05.2011 DS 91/11 TEK//ENI

Ellinor Petrine Andresen

ELLINOR PETRINE ANDRESEN - HOKLEPPVN. 120 - GNR 5/629.


11/831 31.05.2011 DS 92/11 TEK//ENI

Tor Karsten Angel

TOR KARSTEIN ANGEL - HOKLEPPVN. 122 - GNR 5/365


11/832 31.05.2011 DS 93/11 TEK//ENI

Arnold Angel

ARNOLD ANGEL - HOKLEPPVN. 124 - GNR 5/80


11/833 31.05.2011 DS 94/11 TEK//ENI

Jan Angel

JAN ANGEL - HOKLEPPVN. 126 - GNR 5/250


11/834 31.05.2011 DS 95/11 TEK//ENI

Anfinn Pettersen

ANFINN PETTERSEN - HOKLEPPVN. 128 - GNR 5/272


11/835 31.05.2011 DS 96/11 TEK//ENI

Anna- Marie Morskogen

ANNA-MARIE MORSKOGEN - HOKLEPPVN. 140 - GNR 5/86


11/836 31.05.2011 DS 97/11 TEK//ENI

Roger Morskogen

ROGER MORSKOGEN - HOKLEPPVN. 142 - GNR 5/168


11/837 31.05.2011 DS 98/11 TEK//ENI

Johan H.Angel

JOHN H. ANGEL - HOKLEPPVN. 148 - GNR 5/85


11/838 31.05.2011 DS 99/11 TEK//ENI

Svein Nikolaisen

SVEIN NIKOLAISEN - HOKLEPPVN. 150 - GNR 5/324


11/839 31.05.2011 DS 100/11 TEK//ENI

John A.Gutvik

JOHN A. GUTVIK - HOKLEPPVN. 156 - GNR. 5/316


11/809 01.06.2011 DS 101/11 TEK//ENI

Ingebjørg Skog

INGEBJØRG SKOG - SELJEHOLMVN. 3 - GNR. 3/118.


11/810 01.06.2011 DS 102/11 TEK//ENI

Synnøve Larsen/Hans Klausen

SYNNØVE LARSSEN / HANS KLAUSEN - SELJEHOLMVN. 5 - GNR 3/121


11/811 01.06.2011 DS 103/11 TEK//ENI

Kaia Karlsen

KAIA KARLSEN - SELJEHOLMVN. 7 - GNR 3/12


11/812 01.06.2011 DS 104/11 TEK//ENI

Ranfrid Fagervik

RANFRID FAGERVIK - SELJEHOLMVN. 9 - GNR 3/96


11/813 01.06.2011 DS 105/11 TEK//ENI

Ketil Pettersen

KETIL PETTERSEN - SELJEHOLMVN. 13 OG 15 - GNR. 3/8


11/814 01.06.2011 DS 106/11 TEK//ENI

Arne G.Hansen

ARNE G. HANSEN - SELJEHOLMVN. 23 - GNR 3/112


11/729 01.06.2011 DS 107/11 TEK//AIS

Karina Kilvær

SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE - GNR. 8 BNR. 1


11/795 06.06.2011 DS 108/11 TEK//ENI

Steinar Olsen

STEINAR OLSEN - SVINØYVEIEN 21 - GNR 4/90


11/796 06.06.2011 DS 109/11 TEK//ENI

Ellen Albrigtsen

ELLEN ALBRIGTSEN - SVINØYVN. 39 - GNR 4/1/19


11/797 06.06.2011 DS 110/11 TEK//ENI

Hans Kvalfors

HANS KVALFORS - SVINØYVN. 47 - GNR 4/247


11/798 06.06.2011 DS 111/11 TEK//ENI

Margot Lundås

MARGOT LUNDÅS - SVINØYVEIEN 60 - GNR 4/202


11/799 06.06.2011 DS 112/11 TEK//ENI

Gunnar Mathisen

GUNNAR MATHISEN - SVINØYVN. 94 - GNR 4/68


11/800 06.06.2011 DS 113/11 TEK//ENI

Norvald Nilsen

NORVALD NILSEN - SVINØYVN. 144 - GNR 4/27


11/801 06.06.2011 DS 114/11 TEK//ENI

Toril og Karl Hånes

TORIL OG KARL HÅNES - SVINØYVN. 206 - GNR 4/295


11/802 06.06.2011 DS 115/11 TEK//ENI

Torbjørn Johansen

TORBJØRN JOHANSEN - SVINØYVEIEN 214, 216 OG 218 - GNR 4/197


11/803 06.06.2011 DS 116/11 TEK//ENI

Lars Myrvang

LARS MYRVANG M.FL. - SVINØYVN. 234 - GNR 4/47


11/804 06.06.2011 DS 117/11 TEK//ENI

Rita Reinertsen

RITA B. REINERTSEN - SVINØYVN. 237 - GNR 4/99


11/805 06.06.2011 DS 118/11 TEK//ENI

Håvard Eide

HÅVARD EIDE - SVINØYVN. 238 - GNR 4/95


11/806 06.06.2011 DS 119/11 TEK//ENI

Per Seterdal

AAGE SJØVOLD / PER SETERDAL - SVINØYVN. 239 - GNR 4/166.


11/807 06.06.2011 DS 120/11 TEK//ENI

Ruth og Are Haus

RUTH OG ARE HAUS - SVINØYVN. 248 - GNR 4/174


11/808 06.06.2011 DS 121/11 TEK//ENI

Stig Magne Olsen

STIG MAGNE OLSEN - SVINØYVN. 249 - GNR 4/111


11/778 07.06.2011 DS 122/11 TEK//ENI

Edvarda Hanssen

EDVARDA HANSSEN - GRINDVIKVN. 2 - GNR 4/279


11/779 07.06.2011 DS 123/11 TEK//ENI

Herbjørg Thoresen

HERBJØRG THORESEN - GRINDVIKVN. 4 - GNR 4/1/32


11/780 07.06.2011 DS 124/11 TEK//ENI

Sissel og Asbjørn Nilsen

SISEL OG ASBJØRN NILSEN - GRINDVIKVN. 6 - GNR 4/294


11/781 07.06.2011 DS 125/11 TEK//ENI

Jan Bakkelid

JAN BAKKELID - GRINDVIKVN. 8 OG 10 - GNR 4/1/74


11/782 07.06.2011 DS 126/11 TEK//ENI

Herøy Slip og Plastservice AS

HERØY SLIP OG PLASTSERVICE AS - GRINDVIKVN. 17 - GNR 4/17


11/783 07.06.2011 DS 127/11 TEK//ENI

Dan Frede Dahl

DAN FREDE DAHL - GRINDVIKVN. 18 - GNR 4/34


11/784 07.06.2011 DS 128/11 TEK//ENI

Ragna Thoresen

RAGNA THORESEN - GRINDVIKVEIEN 19 - GNR 4/31


11/785 07.06.2011 DS 129/11 TEK//ENI

Arnhild Thoresen og Roy Nilssen

ARNHILD THORESEN / ROY NILSSEN - GRINDVIKVEIEN 20 - GNR 4/46


11/786 07.06.2011 DS 130/11 TEK//ENI

Torlaug Johansen

THORLAUG JOHANSEN - GRINDVIKVEIEN 21 - GNR 4/30


11/787 07.06.2011 DS 131/11 TEK//ENI

Richard Berg

RICHARD BERG - GRINDVIKVN. 22 - GNR 4/72


11/788 07.06.2011 DS 132/11 TEK//ENI

Ingmund Andreassen

INGMUND ANDREASSEN - GRINDVIKVN. 23 - GNR 4/33.


11/789 07.06.2011 DS 133/11 TEK//ENI

Eli og Roger Håland

ELI OG ROGER HÅLAND - GRINDVIKVN. 25 - GNR 4/259


11/790 07.06.2011 DS 134/11 TEK//ENI

Anita Bakkelid og Reine Jønsson

ANITA BAKKELID/REINE JØNSSON - GRINDVIKVN. 26 - GNR 4/130.


11/791 07.06.2011 DS 135/11 TEK//ENI

Astrid M.Nilsen og Stig Paulsen

ASTRID M. NILSEN/STIG PAULSEN - GRINDVIKVN. 27 - GNR 4/118


11/792 07.06.2011 DS 136/11 TEK//ENI

Wenche og Geir Andersen

WENCHE OG GEIR ANDERSEN - GRINDVIKVEIEN 31 - GNR 4/255


11/793 07.06.2011 DS 137/11 TEK//ENI

Torfinn Andreassen

TORFINN ANDREASSEN - GRINDVIKVN. 35 - GNR 4/161


11/794 07.06.2011 DS 138/11 TEK//ENI

Terje Johansen

TERJE JOHANSEN - GRINDVIKVN. 39 - GNR 4/87


09/988 07.06.2011 DS 139/11 TEK//SDA

Steinar Olsen

STEINAR OLSEN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 4 BNR 41


11/746 07.06.2011 DS 140/11 TEK//ENI

Åshild Rødli

ÅSHILD RØDLI - VALSÅSVN. 6 - GNR 5/510


11/748 07.06.2011 DS 141/11 TEK//ENI

Jim Brobakk

JIM BROBAKK - VALSÅSVEIEN 11 - GNR 5/330


11/749 07.06.2011 DS 142/11 TEK//ENI

Anne M.Haraldsen

ANNE M. HARALDSSEN - VALSÅSVEIEN 13 - GNR 5/396


11/752 07.06.2011 DS 143/11 TEK//ENI

Geir Wold

GEIR WOLD - VALSÅSVN. 17 - GNR 5/397


11/753 07.06.2011 DS 144/11 TEK//ENI

Jim Brasøygård

JIM BRASØYGÅRD - VALSÅSVN. 18 - GNR 5/99


11/754 07.06.2011 DS 145/11 TEK//ENI

Bjørnar Olsen

BJØRNAR OLSEN - VALSÅSVN. 20 - GNR 5/362.


11/755 07.06.2011 DS 146/11 TEK//ENI

Paula Nyrud

PAULA NYRUD - VALSÅSVN. 22 - GNR 5/520


11/756 07.06.2011 DS 147/11 TEK//ENI

Eva og Martin Andersen

EVA OG MARTIN ANDERSEN - VALSÅSVN. 26 - GNR 5/547


11/685 07.06.2011 DS 148/11 TEK//AIS


SØKNAD OM BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEKAI


10/1346 08.06.2011 DS 149/11 TEK//OAS

Steinar Olsen

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 4. BNR. 3


11/757 08.06.2011 DS 150/11 TEK//ENI

Elin Pettersen og Johnny Kleiven

ELIN PETTERSEN / JOHNNY KLEIVEN - VALSÅSVN. 28 - GNR 5/508


11/758 08.06.2011 DS 151/11 TEK//ENI

Torkil Wang

TORKIL WANG - VALSÅSVN. 30 - 5/546


11/759 08.06.2011 DS 152/11 TEK//ENI

Kurt A.Nilsen

KURT A. NILSEN - VALSÅSVN. 34 - GNR 5/325


11/761 08.06.2011 DS 153/11 TEK//ENI

Ragnar Pettersen

RAGNAR PETTERSEN - VALSÅSVN. 35 - GNR 5/195


11/762 08.06.2011 DS 154/11 TEK//ENI

Elsa Hoff Wang

ELSA HOFF WANG - VALSÅSVN. 36 - GNR 5/298


11/763 08.06.2011 DS 155/11 TEK//ENI

Sondre Jørgensen

SONDRE JØRGENSEN - VALSÅSVN. 37 - GNR 5/193


11/764 08.06.2011 DS 156/11 TEK//ENI

Kristine Hansen

KRISTINE HANSEN - VALSÅSVN. 38 - GNR 5/122


11/765 08.06.2011 DS 157/11 TEK//ENI

Asbjørn Nikolaisen

ASBJØRN NIKOLAISEN - VALSÅSVN. 40 - GNR 5/356


11/766 08.06.2011 DS 158/11 TEK//ENI

Jon Enstad m.fl.

JON ENSTAD M.FL. - VALSÅSVN. 41 - GNR 5/125


11/767 08.06.2011 DS 159/11 TEK//ENI

Odd Inge Haraldsen

ODD INGE HARALDSEN - VALSÅSVN. 42 - GNR 5/363


11/777 08.06.2011 DS 160/11 TEK//ENI

Eli Heidi og Leif Ole Edvardsen

ELI HEIDI OG LEIF OLE EDVARDSEN - VALSÅSVN. 61 - GNR 5/392.


11/768 08.06.2011 DS 161/11 TEK//ENI

Jim Brasøygård

JIM BRASØYGÅRD - VALSÅSVN. 44 - GNR 5/428.


11/769 08.06.2011 DS 163/11 TEK//ENI

Lars O.Mogård Larsen

LARS OLAV MOGÅRD LARSEN - VALSÅSVN. 46 - GNR 5/383.


11/770 08.06.2011 DS 164/11 TEK//ENI

Svend M.Reinertsen

SVEND M. REINERTSEN - VALSÅSVN. 48 - GNR 5/382


11/771 08.06.2011 DS 165/11 TEK//ENI

Asbjørn Brunsvik

ASBJØRN BRUNSVIK - VALSÅSVN. 50 - GNR. 5/299


11/772 08.06.2011 DS 166/11 TEK//ENI

Kirsten og Jim Engevik

KIRSTEN OG JIM ENGEVIK - VALSÅSVN. 52 - GNR 5/618


11/773 08.06.2011 DS 167/11 TEK//ENI

Kjell Pettersen

KJELL PETTERSEN - VALSÅSVN. 54 - GNR 5/206


11/774 08.06.2011 DS 168/11 TEK//ENI

Håkon Lindseth m.fl

HÅKON LINDSETH M.FL. - VALSÅSVN. 56 - GNR 5/205


11/775 08.06.2011 DS 169/11 TEK//ENI

Ingvar Andreassen

INGVAR ANDREASSEN - VALSÅSVN. 58 - GNR 5/408


11/776 08.06.2011 DS 170/11 TEK//ENI

Bjarne Nikolaisen

BJARNE NIKOLAISEN - VALSÅSVN. 59 - GNR 5/364


11/215 08.06.2011 DS 171/11 TEK//OAS

Steinar Olsen

SØKNAD OM FRADELING AV SJØTOMT - GNR 4 BNR 3


11/734 08.06.2011 DS 172/11 TEK//ENI

Jan Tore Jakobsen

JAN TORE JAKOBSEN - SØRSTAULVEIEN 2 - GNR 54/75


11/735 08.06.2011 DS 173/11 TEK//ENI

Roald Mortensen

ROALD MORTENSEN - SØRSTAULVN. 7 - GNR 54/18


11/736 08.06.2011 DS 174/11 TEK//ENI

Roald Mortensen

ROALD MORTENSEN - FJØS-SØRSTAULVEIEN 8 - GNR 54/18


11/738 08.06.2011 DS 175/11 TEK//ENI

Ragna Mortensen

RAGNA MORTENSEN - SØRSTAULVEIEN 11 - GNR 54/64


11/739 08.06.2011 DS 176/11 TEK//ENI

Gudmund Baklid

GUDMUND BAKLID - SØRSTAULVEIEN 12 - GNR 54/69


11/740 08.06.2011 DS 177/11 TEK//ENI

Kirsten Ingebrigtsen

KIRSTEN INGEBRIGTSEN - SØRSTAULVEIEN 15 - GNR 54/16


11/730 08.06.2011 DS 178/11 TEK//OAS

Karina Kilvær

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 8 BNR. 1


11/742 08.06.2011 DS 179/11 TEK//ENI

Oddrun og Rolf Meyer

ODDRUN OG ROLF MEYER - SØRSTAULVEIEN 17 - GNR 54/33


11/743 08.06.2011 DS 180/11 TEK//ENI

Ranveig Folgerø

RANVEIG FOLGERØ - SØRSTAULVEIEN 19 - GNR 54/32


11/745 08.06.2011 DS 181/11 TEK//ENI

Laila Wik

LAILA WIK - SØRSTAULVN. 21 - GNR 54/13


11/712 09.06.2011 DS 182/11 TEK//ENI

Hans Nilssen

1002 - SKOLNESVEIEN GNR 4 BNR 1 FNR 84 HUSNR. 1 - HANS NILSSEN


11/716 09.06.2011 DS 183/11 TEK//ENI

Synøve Larsen

1002 - SKOLNESVEIEN 2 - SYNØVE LARSEN, GNR 4 BNR 277


11/717 09.06.2011 DS 184/11 TEK//ENI

Harry T.Pedersen

1002 SKOLNESVEIEN 4 - HARRY T. PEDERSEN - GNR 4 BNR 226


11/718 09.06.2011 DS 185/11 TEK//ENI

Marit Dahl Jørgensen

1002 SKOLNESVEIEN 7 - MARIT DAHL JØEGENSEN, GNR 4 BNR 1 FNR 4


11/719 09.06.2011 DS 186/11 TEK//ENI

Janne Pedersen og Tommy Olsen

1002 SKOLNESVEIEN 9 - JANNE PEDERSEN / TOMMY OLSEN - GNR 4/224


11/720 09.06.2011 DS 187/11 TEK//ENI

Hilde Svelle og Odd M.Olsen

1002 SKOLNESVEIEN 11 - HILDE SVELLE/ ODD M. OLSEN - GNR 4/287


11/721 09.06.2011 DS 188/11 TEK//ENI

Olaf M.Johansen

SKOLNESVEIEN 12 - OLAF M. JOHANSEN - GNR. 4 BNR 1 FNR 30.


11/722 09.06.2011 DS 189/11 TEK//ENI

Bjørn Tømmervik

SKOLNESVEIEN 13 - BJØRN TØMMERVIK - GNR 4 BNR 1 FNR 5


11/723 09.06.2011 DS 190/11 TEK//ENI

Kjersti V. og Arnt Isaksen

SKOLNESVEIEN 14 - KJERSTI OG ARNT ISAKSEN - GNR 4 BNR 180


11/725 09.06.2011 DS 191/11 TEK//ENI

Geir Hugo Skjærvik

SKOLNESVEIEN 16 - GEIR HUGO SKJÆRVIK - GNR 4 BNR 1 FNR 7


11/726 09.06.2011 DS 192/11 TEK//ENI

Sverre Larsen

SKOLNESVEIEN 18 - SVERRE LARSEN - GNR 4 BNR 270


11/727 09.06.2011 DS 193/11 TEK//ENI

Jan Erik Sandnes

SKOLNESVEIEN 20 - JAN ERIK SANDNES - GNR 4/301


11/728 09.06.2011 DS 194/11 TEK//ENI

Leif Brasøygård

LEIF BRASØYGÅRD - SKOLNESVEIEN 22 - GNR 4/245


11/731 09.06.2011 DS 195/11 TEK//ENI

Reidar Moursund

REIDAR MOURSUND - SKOLNESVEIEN 23 - GNR 4/188


11/732 09.06.2011 DS 196/11 TEK//ENI

Astrid Urdahl

ASTRID URDAHL - SKOLNESVEIEN 24 - GNR 4/1/86


11/733 09.06.2011 DS 197/11 TEK//ENI

Mariann og Svein Lundestad

MARIANN OG SVEIN LUNDESTAD - SKOLNESVN. 25 - GNR 4/198


11/969 10.06.2011 DS 198/11 TEK//ENI

Bente Sissel Støvik

BENTE SISSEL STØVIK-VESTREMVEIEN 15 GNR.4,BNR.1,FNR.9


11/970 10.06.2011 DS 199/11 TEK//ENI

Bente Sissel Støvik

BENTE SISSEL STØVIK-VESTREMVN.35- GNR.4/54


11/971 10.06.2011 DS 200/11 TEK//ENI

Kenneth Johansen

KENNETH JOHANSEN-VESTREMVN.36- GNR.4/102


11/972 10.06.2011 DS 201/11 TEK//ENI

Tor Kristiansen

TOR KRISTIANSEN-VESTREMVN.38-GNR.4/338


11/973 10.06.2011 DS 202/11 TEK//ENI

Rune Mathisen

RUNE MATHISEN-VESTREMVN.40-GNR.4/189


11/974 10.06.2011 DS 203/11 TEK//ENI

Tore Johansen

TORE JOHANSEN-VESTREMVN.42-GNR.4/108


11/975 10.06.2011 DS 204/11 TEK//ENI

Tanja og Hans G.Jakobsen

TANJA OG HANS G.JAKOBSEN-VESTREMVN.44-GNR.4/298


11/976 10.06.2011 DS 205/11 TEK//ENI

Tor Helge Johansen

TOR HELGE JOHANSEN-VESTREMVEIEN 51-GNR.4/249


11/977 10.06.2011 DS 206/11 TEK//ENI

Gunnar Jørgensen

GUNNAR JØRGENSEN-VESTREMVN.58-GNR.4/81


11/978 10.06.2011 DS 207/11 TEK//ENI

Joar Rye

JOAR RYE-VESTREMVN.60-GNR.4/8


11/979 10.06.2011 DS 208/11 TEK//ENI

Knut Prestø

KNUT PRESTØ-VESTREMVN.63-GNR.4/53


11/980 10.06.2011 DS 209/11 TEK//ENI

Gunnar Olsen

GUNNAR OLSEN-VESTREMVN.97-GNR.4/109


11/981 10.06.2011 DS 210/11 TEK//ENI

Arvid Nilsen

ARVID NILSEN-VESTREMVN.101 OG 103-(HYTTE)-GNR.4/14


11/983 14.06.2011 DS 211/11 TEK//ENI

Tommy Johansen

TOMMY JOHANSEN KARSVIKVN.2 - GNR.4/82


11/984 14.06.2011 DS 212/11 TEK//ENI

Bodil Pettersen og Harald Jakobsen

BODIL PETTERSEN/HARALD JAKOBSEN-KARSVIKVEIEN 4-(FJØS)-OG 6.GNR.4/10


11/985 14.06.2011 DS 213/11 TEK//ENI

Herøy Historielag v/Arnhild Thoresen

HERØY HISTORIELAG V/ARNHILD THORESEN-KARSVIKVN.5-GNR.4/27


10/1538 14.06.2011 DS 214/11 TEK//JIV

Finn Richter Jonsen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN "SKIFTÅSEN"


11/986 14.06.2011 DS 215/11 TEK//ENI

Odd Jakobsen

ODD JAKOBSEN-KARSVIKVN.10-GNR.4/201


11/987 14.06.2011 DS 216/11 TEK//ENI

Arnt Jørgensen

ARNT JØRGENSEN-KARSVIKVN.12-GNR.4/167


11/988 14.06.2011 DS 217/11 TEK//ENI

Wendy Dahlskjær

WENDY DAHLSKJÆR-KARSVIKVN.14-GNR.4/107


11/989 14.06.2011 DS 218/11 TEK//ENI

Åsta Lundestad

ÅSTA LUNDESTAD-KARSVIKVN.16-GNR.4/281


11/990 14.06.2011 DS 219/11 TEK//ENI

Pål Jørgensen

PÅL JØRGENSEN-KARSVIKVN.22-GNR.4/43


11/991 14.06.2011 DS 220/11 TEK//ENI

Pål Jørgensen

PÅL JØRGENSEN-KARSVIKVN.24-GNR.4/252


11/992 14.06.2011 DS 221/11 TEK//ENI

Pål Jørgensen

PÅL JØRGENSEN-KARSVIKVN.26-GNR.4/6


11/993 14.06.2011 DS 222/11 TEK//ENI

Tanja og Oddbjørn Lorvik

TANJA OG ODDBJØRN LORVIK-KARSVUKVN.23-GNR.4/144


11/995 14.06.2011 DS 223/11 TEK//ENI

Eva Rørvik og Astrid Weflen m/fl.

EVA RØRVIK OG ASTRID WEFLEN M/FL.-KARSVIKVN.35 OG 37 GNR.4/5


11/146 14.06.2011 DS 224/11 TEK//IBD

Bodil Strømmen

BRUKSENDRING GNR. 8 BNR. 60


11/504 15.06.2011 DS 225/11 TEK//AIS

Ove Didriksen / Anne Lise Olsen

OVE DIDRIKSEN OG ANNE LISE OLSEN: UTVIDELSE FLYTEKAI, GNR 54 BNR 11.


11/1000 15.06.2011 DS 226/11 TEK//ENI

Karina Holstad

KARINA HOLSTAD-HERØYHOLMVEIEN 1-GNR.4/39


11/1001 15.06.2011 DS 227/11 TEK//ENI

Nina B.Jakobsen og Svein Øhlen

NINA B.JAKOBSEN/SVEIN ØHLEN-HERØYHOLMVEIEN 3 -GNR.4/38


11/1002 15.06.2011 DS 228/11 TEK//ENI

Trude Opland

TRUDE OPLAND -HERØYHOLMVEIEN 5 -GNR.4/48


11/1003 15.06.2011 DS 229/11 TEK//ENI

Tor Olav Olsen

TOR OLAV OLSEN -HERØYHOLMVN.9 - GNR.4/140


11/1004 15.06.2011 DS 230/11 TEK//ENI

Anne E.Pettersen/ Skule Langø

ANNE E.PETTERSEN/SKULE LANGØ -HERØYHOLMVN. 11 - GNR.4/75


11/1005 15.06.2011 DS 231/11 TEK//ENI

Mette Pedersen

METTE PEDERSEN - HERØYHOLMVN.13 - GNR.4/76


11/1006 15.06.2011 DS 232/11 TEK//ENI

Ragnild Bakkelid og Ronny Eriksen

RAGNHILD BAKKELID/RONNY ERIKSEN - HERØYHOLMVN.15 - GNR.4/37


11/1007 15.06.2011 DS 233/11 TEK//ENI

Torbjørn Grimstad

TORBJØRN GRIMSTAD - HERØYHOLMVN. 17 - GNR.4/40


11/1008 15.06.2011 DS 234/11 TEK//ENI

Alfred Brobakk Johansen

ALFRED BROBAKK JOHANSEN - HERØYHOLMVEIEN18 - GNR.4/28/4


11/1009 15.06.2011 DS 235/11 TEK//ENI

Ellen Pettersen

ELLEN PETTERSEN - HERØYHOLMVN.21 - GNR.4/86


11/1010 15.06.2011 DS 236/11 TEK//ENI

Anne og Einar Pettersen

ANNE OG EINAR PETTERSEN - HERØYHOLMVN.23 - GNR. 4/183


11/1011 15.06.2011 DS 237/11 TEK//ENI

Bodil Brunsvik

BODIL BRUNSVIK - HERØYHOLMVN.25 - GNR. 4/267


11/1012 15.06.2011 DS 238/11 TEK//ENI

Coop Helgeland SA avd.Herøy

COOP HELGELAND SA AVD.HERØY-HERØYHOLMVN.26 - GNR.4/184


11/1013 15.06.2011 DS 239/11 TEK//ENI

Torvald Eide

TORVALD EIDE - HERØYHOLMVN.27 - GNR.4/97


11/1014 15.06.2011 DS 240/11 TEK//ENI

Entrepretor as

ENTREPRETOR AS-HERØYHOLMVN.31 - GNR.4/313


11/1015 15.06.2011 DS 241/11 TEK//ENI

Færøy Eiendom AS

FÆRØY EIENDOM AS -HERØYHOLMVN . 33 OG 35 - GNR. 4/100


11/1016 15.06.2011 DS 242/11 TEK//ENI

Rolv Aakerøy

ROLV AAKERØY-HERØYHOLMVN.37 OG 39 - GNR. 4/15


11/1017 15.06.2011 DS 243/11 TEK//ENI

Telenor Eiendom Holding AS

TELENOR EIENDOM HOLDING AS-HERØYHOLMVN.43 - GNR. 4/44


11/1063 17.06.2011 DS 244/11 TEK//ENI

Furuvold Eiendom AS

FURUVOLD EIENDOM - SØR-HERØYVEIEN 2 - GNR 4/285


11/1064 17.06.2011 DS 245/11 TEK//ENI

Magne Lenning

MAGNE LENNING - SØR-HERØYVEIEN 20 - GNR 4/88


11/1065 17.06.2011 DS 246/11 TEK//ENI

Magne og Else Lenning

MAGNE OG ELSE LENNING - SØR-HERØYVEIEN 22 - GNR 4/92.


11/1067 17.06.2011 DS 247/11 TEK//ENI

Trine Ebbesen

TRINE EBBESEN - SØR-HERØYVEIEN 71 - GNR 4/1/72


11/1066 17.06.2011 DS 248/11 TEK//ENI

Torgeir Lenning

TORGEIR LENNING - SØR-HERØYVEIEN 33/35 - 37/39-(FJØS)GNR 4/20


11/1068 17.06.2011 DS 249/11 TEK//ENI

Johanne Falch/Frode T.Vik-Mo

JOHANNE FALCH OG FRODE VIK-MOE - SØR-HERØYVN. 73 - GNR 4/292


11/1069 17.06.2011 DS 250/11 TEK//ENI

Rolfrid J.Jenssen

ROLFRID J. JENSSEN - SØR-HERØYVEIEN 77 - GNR 4/293


11/1070 17.06.2011 DS 251/11 TEK//ENI

Istvan Heiszter

ISTVAN HEISZTER - SØR-HERØYVEIEN 79 - GNR 4/1/96


11/1071 17.06.2011 DS 252/11 TEK//ENI

Steinar Karlsen

STEINAR KARLSEN - SØR-HERØYVEIEN 81 - GNR 4/299


11/1072 17.06.2011 DS 253/11 TEK//ENI

Magne og Agnes Pedersen

MAGNE OG AGNES PEDERSEN - SØR-HERØYVEIEN 109 - GNR 4/200


11/1073 17.06.2011 DS 254/11 TEK//ENI

Rigmor Bonsaksen

RIGMOR BONSAKSEN - SØR-HERØYVEIEN 111 - GNR 4/1/42


11/1074 17.06.2011 DS 255/11 TEK//ENI

Opplysningsvesenets fond

OPPLYSNINGSVESENETS FOND - SØR-HERØYVEIEN 127 - GNR 4/1


11/1075 17.06.2011 DS 256/11 TEK//ENI

Herøy Historielag

HERØY HISTORIELAG - SØR-HERØYVEIEN 129/131 - GNR 4/225


11/1076 17.06.2011 DS 257/11 TEK//ENI

Herøy Kommune

HERØY KOMMUNE - SØR-HERØYVEIEN 146/154/156/158 - GNR 4/1/33


11/1077 20.06.2011 DS 258/11 TEK//ENI

Tor Einar Olsen

TOR EINAR OLSEN - SØR-HERØYVEIEN 174 - GNR 4/1/46


11/1078 20.06.2011 DS 259/11 TEK//ENI

Knut Erling Bernhoff

KNUT ERLING BERNHOFF - SØR-HERØYVEIEN 192 - GNR 4/256


11/1079 20.06.2011 DS 260/11 TEK//ENI

Walter Johansen

WALTER J. JOHANSEN - SØR-HERØYVEIEN 194 - GNR 4/1/35


11/1080 20.06.2011 DS 261/11 TEK//ENI

Roald Køllersen

ROALD KØLLERSEN - SØR-HERØYVEIEN 196 - GNR 4/1/29


11/1081 20.06.2011 DS 262/11 TEK//ENI

Trine Færø og Jan Erik Jakobsen

TRINE FÆRØ OG JAN ERIK JAKOBSEN - SØR-HERØYVN. 198 - GNR 4/1/111


11/1082 20.06.2011 DS 263/11 TEK//ENI

Gjermund Olsen og Rita Aakerhus

GJERMUND OLSEN / RITA AAKERHUS - SØR-HERØYVN. 202 - GNR 4/233


11/1083 20.06.2011 DS 264/11 TEK//ENI

Laura Moursund,Bodil Brunsvik,Bjørg Jørgensen

LAURA MOURSUND, BODIL BRUNSVIK, BJØRG JØRGENSEN - SØR-HÆRØYVEIEN 204 - GNR 4/28


11/1084 20.06.2011 DS 265/11 TEK//ENI

Sonja Salamonsen og Per Bringsli

SONJA SALAMONSEN / PER BRINGSLI - SØR-HERØYVEIEN 210 - GNR 4/78


11/1085 20.06.2011 DS 266/11 TEK//ENI

Judith Færø

JUDITH FÆRØ - SØR-HERØYVEIEN 212 - GNR 4/45


11/1086 20.06.2011 DS 267/11 TEK//ENI

Harald Thoresen

HARALD THORESEN- SØR-HERØYVN. 214 - GNR 4/15/4.


11/1087 20.06.2011 DS 268/11 TEK//ENI

Rolv Aakerøy

ROLV AAKERØY - SØR-HERØYVEIEN 216 - GNR 4/113


11/1088 20.06.2011 DS 269/11 TEK//ENI

Jens Norum

JENS NORUM - SØR-HERØYVEIEN 218 - GNR 4/15/5


11/1089 20.06.2011 DS 270/11 TEK//ENI

Hege Slotterøy og Tom Isaksen

HEGE K.SLOTTERØY/TOM ISAKSEN-SØR-HERØYVN.220-GNR.4/71


10/377 21.06.2011 DS 271/11 TEK//AIS

Torkil Wang

TORKIL WANG - OPPFØRING AV SJØHUS/KAI - GNR 5 BNR 583.


10/1464 21.06.2011 DS 272/11 TEK//AIS


SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE


11/904 22.06.2011 DS 273/11 TEK//AIS

Bård Grønbech

SØKNAD OM OPPFØRING AV GLASSVERANDA PÅ EKSISTERENDE BALKONG - GNR. 3 BNR. 6


11/959 22.06.2011 DS 274/11 TEK//AIS

Jan Arne Løvdahl

BYGGESAK - GNR. 7 BNR. 52 (VINDU OG FASADEENDRINGER) JAN ARNE LØVDAHL, MOSJØEN


11/1062 22.06.2011 DS 275/11 TEK//ENI

Åge og Mette Falk Johannessen

ÅGE OG METTE FALK JOHANNESSEN - NORDSTAULVN. 184 - GNR 54/111


11/968 22.06.2011 DS 276/11 TEK//AIS

Knut Prestø

BYGGING AV REDSKAPSHUS - GNR. 4 BNR. 220 KNUT PRESTØ, HERØY


11/1061 22.06.2011 DS 277/11 TEK//ENI

Brit Moen

BRIT MOEN - NORDSTAULVEIEN 183 - GNR 54/83


11/1060 22.06.2011 DS 278/11 TEK//ENI

Kjellaug og Villy Jakobsen

KJELLAUG IRENE, VILLY A. JAKOBSEN - NORDSTAULVN. 181 - GNR 54/86


11/1114 22.06.2011 DS 279/11 TEK//ENI

Tor Bård og Ninni Forsmo Moldrem

TOR BÅRD OG NINNI A.RORSMO MOLDREM-NORDSTAULVN.179-GNR.54/37


11/1059 23.06.2011 DS 280/11 TEK//ENI

Stian Eide

STIAN EIDE - NORDSTAULVEIEN 177 - GNR 54/71


11/1058 23.06.2011 DS 281/11 TEK//ENI

Bjørn Sortland

BJØRN SORTLAND - NORDSTAULVEIEN 180 - GNR 54/31


11/1057 23.06.2011 DS 282/11 TEK//ENI

Bjørnar H. Nilsen

BJØRNAR H. NILSEN - NORDSTAULVEUEN 178 - GNR 54/74


11/1056 23.06.2011 DS 283/11 TEK//ENI

Synnøve og Einar Haagensen

SYNNØVE I. OG EINAR O. HAAGENSEN - NORDSTAULVN. 176 - GNR 54/81


11/1055 23.06.2011 DS 284/11 TEK//ENI

Otto Robert Olsen

OTTO ROBERT OLSEN - NORDSTAULVEIEN 170 - GNR 54/72


11/1054 23.06.2011 DS 285/11 TEK//ENI

Toini Nilsen

TOINI NILSEN - NORDSTAULVEIEN 166 - GNR 54/2


11/1053 23.06.2011 DS 286/11 TEK//ENI

Staulen Grendelag/Bjørg Grande

STAULEN GRENDELAG - NORDSTAULVEIEN 163 - GNR 54/27


11/1052 23.06.2011 DS 287/11 TEK//ENI

Svein Arne Lundahl

SVEIN ARNE LUNDAHL - NORDSTAULVEIEN 161 - GNR 54/66


11/1051 23.06.2011 DS 288/11 TEK//ENI

John Tore Olsen

JOHN TORE OLSEN - NORDSTAULVEIEN 157 - GNR 54/68


11/1050 23.06.2011 DS 289/11 TEK//ENI

Tor og Ninni Forsmo Moldrem

TOR BÅRD OG NINNI FORSMO MOLDREM - NORDSTAULVN. 159 - GNR 54/112


11/914 23.06.2011 DS 290/11 TEK//AIS

Næstby Trevare AS

ANNE OG EINAR PETTERSEN - OPPFØRING AV NYBYGG BOLIG - GNR 4 BNR 183


11/1049 23.06.2011 DS 291/11 TEK//ENI

Tove Bente/Kjell Arne Knutsen

TOVE BENTE / KJELL A. KNUTSEN - NORDSTAULVEIEN 147 - GNR 54/105


11/1048 23.06.2011 DS 292/11 TEK//ENI

Kjetil / Thomas Hansen

KJETIL HANSEN, THOMAS HANSEN - NORDSTAULVEIEN 145 - GNR 54/106


11/1047 23.06.2011 DS 293/11 TEK//ENI

William M.Olsen

WILLIAM M. OLSEN - NORDSTAULVEIEN 133 - GNR 54/43


11/1046 23.06.2011 DS 294/11 TEK//ENI

Liv Kirsten Karlsson

LIV KIRSTEN KARLSSON - NORDSTAULVEIEN 132 - GNR 54/103


11/1045 23.06.2011 DS 295/11 TEK//ENI

Håkon Nilsen/Åse Olsen

HÅKON O. NILSEN OG ÅSE D. OLSEN - NORDSTAULVN. 130 - GNR 54/15/1


11/1044 23.06.2011 DS 296/11 TEK//ENI

Odd og Mona Tjelta

ODD OG MONA TJELTA - NORDSTAULVEIEN 95 - GNR 54/30


11/1043 23.06.2011 DS 297/11 TEK//ENI

Odd og Mona Tjelta

ODD OG MONA V. TJELTA - NORDSTAULVEIEN 93 . GNR 54/6


11/1042 23.06.2011 DS 298/11 TEK//ENI

Karin Jakobsen

KARIN JAKOBSEN - NORDSTAULVEIEN 91 - GNR 54/39


11/1041 23.06.2011 DS 299/11 TEK//ENI

Roy Åsmund Marthinsen

ROY ÅSMUND MARTHINSEN - NORDSTAULVEIEN 89 - GNR 54/42


11/1040 23.06.2011 DS 300/11 TEK//ENI

Åse Hilde Blakstad

ÅSE HILDE BLAKSTAD - NORDSTAULVEIEN 124 - GNR 54/47


11/1039 23.06.2011 DS 301/11 TEK//ENI

Hans Magne Marthinsen

HANS MAGNE MARTHINSEN - NORDSTAULVEIEN 122 - GNR 54/41


11/1038 23.06.2011 DS 302/11 TEK//ENI

Morten og Eli Dragland

MORTEN R. OG ELI C. DRAGLAND - NORDSTAULEN 120 - GNR 54/101


11/1037 23.06.2011 DS 303/11 TEK//ENI

Ragnhild E. Sørå

RAGNHILD E. SØRÅ - NORDSTAULVEIEN 118 - GNR 54/48


11/1036 23.06.2011 DS 304/11 TEK//ENI

Brith johanne/Stig Nikolaisen

BRITH-JOHANNE OG STIG H. NIKOLAISEN - NORDSTAULVN. 116 - GNR 54/46


11/1035 24.06.2011 DS 305/11 TEK//ENI

Edith Pernille Dahl

EDITH PERNILLE DAHL - NORDSTAULVEIEN 114 - GNR 54/84


11/1034 24.06.2011 DS 306/11 TEK//ENI

Jan Arne Johansen

JAN ARNE JOHANSEN - NORDSTAULVEIEN 110 - GNR 54/23


11/1033 24.06.2011 DS 307/11 TEK//ENI

Gunni og Gunnar Ingebrigtsen

GUNNI OG GUNNAR INGEBRIGTSEN - NORDSTAULVEIEN 108 - GNR 54/28


11/1032 24.06.2011 DS 308/11 TEK//ENI

Rigmor M.Knutsen

RIGMOR M. KNUTSEN - NORDSTAULVEIEN 106 - GNR 54/63


11/1031 24.06.2011 DS 309/11 TEK//ENI

Bjørnar og Anny S.Næstby

BJØRNAR / ANNY SOFIE NÆSTBY - NORDSTAULVEIEN 104 - GNR 54/104


11/1030 24.06.2011 DS 310/11 TEK//ENI

Therese Hanvold,Kurt Pettersen,Rigmor Hansen,

THERESE N. HANVOLD, KURT E. PETTERSEN, RIGMOR K. HANSEN, HELENE FROGNER, KARIN IBOSTAD LAVOLL - NORDSTAULVN. 102 - GNR 54/44


11/1029 24.06.2011 DS 311/11 TEK//ENI

Knut Oddvar/Noralf Martinsen

KNUT ODDVAR / NORALF G. MARTINSEN - NORDSTAULVEIEN 100 - GNR 54/25


11/1028 24.06.2011 DS 312/11 TEK//ENI

Kjell A.Mortensen/Birgit H.Brantzæg

KJELL ANTON MORTENSEN / BIRGIT HENNIE BRANDTZÆG - NORDSTAULVEIEN 98 - GNR 54/24


11/1027 24.06.2011 DS 313/11 TEK//ENI


KJELL ARNE, MONA LISA, THOMAS SJÅVIK - NORDSTAULVEIEN 96 - GNR 54/77


11/1026 24.06.2011 DS 314/11 TEK//ENI

Åge M.Sakariassen

ÅGE MARTIN SAKARIASSEN - NORDSTAULVEIEN 94 - GNR 54/58


11/1025 24.06.2011 DS 315/11 TEK//ENI

Terje Paulsen

TERJE PAULSEN - NORDSTAULVEIEN 92 - GNR 54/11


11/1024 24.06.2011 DS 316/11 TEK//ENI

Gunn Tove Nøst

GUNN TOVE NØST - NORDSTAULVEIEN 90 - GNR 54/10


11/1023 24.06.2011 DS 317/11 TEK//ENI

Aase A Toftesund Fossland

AASE A. TOFTESUND FOSSLAND - NORDSTAULVEIEN 88 - GNR. 54/35


11/1022 24.06.2011 DS 318/11 TEK//ENI

Kristin Elnæs / Bjørn Fossland

KRISTIN ELNÆS / BJØRN FOSSLAND - NORDSTAULVEGEN 86 - GNR 54/85


11/1135 27.06.2011 DS 319/11 TEK//IBD

Wenche Kjærstad

SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR 6 BNR 98


11/1091 28.06.2011 DS 320/11 TEK//IBD

Lene E. Lund Brandslet

BRUKSENDRING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - GNR. 1 BNR. 33


10/607 29.06.2011 DS 321/11 TEK//AIS

Oddbjørn Lorvik

ODDBJØRN LORVIK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - GNR 4 BNR 144.


11/967 29.06.2011 DS 322/11 TEK//OAS

Knut Prestø

DELING AV EIENDOM - GNR. 4 BNR. 53 KNUT PRESTØ, HERØY


10/1538 30.06.2011 DS 323/11 TEK//JIV

Finn Richter Jonsen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN "SKIFTÅSEN"


09/1106 06.07.2011 DS 325/11 TEK//OAS

Martin Ottesen

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 20/2


09/1435 07.07.2011 DS 326/11 TEK//OAS

Karl Ludvigsen

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 16/22


11/1187 08.07.2011 DS 328/11 TEK//SDA


TRANÅSEN BYGGEFELT - OPPARBEIDELSE AV ADKOMSTVEG


09/1108 11.07.2011 DS 329/11 TEK//OAS

Noralf og Knut Martinsen

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GBNR 54/25


11/41 12.07.2011 DS 331/11 TEK//AIS

Harald Vegner

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE GNR. 25 BNR. 34 HARALD VENGER / BENTE TRIPPESTAD, OSLO


11/102 13.07.2011 DS 332/11 TEK//IBD

Bent Stiger Nilsen

BRUKSENDRING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR GNR. 5 BNR. 464


09/843 20.07.2011 DS 333/11 TEK//AIS


ROALD JACOBSEN - BYGGING AV NAUST GNR. 5 BNR. 481


11/1236 22.07.2011 DS 334/11 TEK//AIS


SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTHUS


11/1249 01.08.2011 DS 335/11 TEK//ENI

Torstein Pettersen

TORSTEIN PETTERSEN - ÅSVEIEN 1 - GNR 5/258


11/1251 01.08.2011 DS 337/11 TEK//ENI

Harda O.Andersen

HARDA O. ANDERSEN - ÅSVEIEN 6- GNR.5/199


11/1252 01.08.2011 DS 338/11 TEK//ENI

Helge Rølvåg og Edel Nilsen

EDEL NILSEN/HELGE RØLVÅG-ÅSVEIEN 7-GNR 5/105


11/1253 01.08.2011 DS 339/11 TEK//ENI

Herøy Eiendom Finans AS

HERØY EIENDOM FINANS AS - ÅSVEIEN 8 GNR 5/394


11/1255 01.08.2011 DS 340/11 TEK//ENI

Jarle Pedersen

JARLE PEDERSEN -ÅSVEIEN 9 -GNR 5/113


11/1254 01.08.2011 DS 341/11 TEK//ENI

Herøy Kommune-Brannstasjon

HERØY KOMMUNE-BRANNSTASJON - ÅSVEIEN 11 - GNR.5/17


11/1256 01.08.2011 DS 342/11 TEK//ENI

Jan og Sigrid Berglund

JAN OG SIGRID BERGLUND - ÅSVEIEN 10 -GNR 5/306


11/1257 01.08.2011 DS 343/11 TEK//ENI

Arnt Frode Jensen

ARNT FRODE JENSEN - ÅSVEIEN 12 -GNR 5/328


11/1258 01.08.2011 DS 344/11 TEK//ENI

Linda Mathiassen

LINDA MATHIASSEN - ÅSVEIEN 14 - GNR 5/413


11/1259 01.08.2011 DS 345/11 TEK//ENI

Anny Bakkelid

ANNY BAKKELID - ÅSVEIEN 15 -GNR 5/426


11/1260 01.08.2011 DS 346/11 TEK//ENI

Marthe Solheim og Bjørn Åge Remman

MARTHE SOLHEIM/BJØRN ÅGE REMMAN -ÅSVEIEN 16 -GNR 5/269


11/1261 01.08.2011 DS 347/11 TEK//ENI

Inger Olsen

INGER OLSEN -ÅSVEIEN 17 -GNR 5/191


11/1262 02.08.2011 DS 348/11 TEK//ENI

Elisabeth Angel/Geir Brænden

ELISABETH ANGEL/GEIR BRÆNDEN -ÅSVEIEN 27 -GNR 5/241


11/1263 02.08.2011 DS 349/11 TEK//ENI

Jan M.Nikolaisen

JAN M.NIKOLAISEN -ÅSVEIEN 28 -GNR 5/242


11/1264 02.08.2011 DS 350/11 TEK//ENI

Irene B.Dahl

IRENE B.DAHL - ÅSVEIEN 29 - GNR 5/187


11/1265 02.08.2011 DS 351/11 TEK//ENI

Bjørg Frydenlun og Freddy Edvardsen

BJØRG FRYDENLUND/FREDDY EDVARDSEN -ÅSVEIEN 30 -GNR 5/128


11/1266 02.08.2011 DS 352/11 TEK//ENI

Odd Gjengaar/Even Gjengaar

ODD GJENGAAR M.FL. -ÅSVEIEN 31 - GNR.5/77


11/1235 02.08.2011 DS 353/11 TEK//AIS


SØKNAD OM BYGGING AV BRO GNR 3 BNR 148


11/1267 04.08.2011 DS 354/11 TEK//ENI

Jarle T.Johansen

JARLE T JOHANSEN -ÅSVEIEN 32 -GNR 5/286


11/1303 04.08.2011 DS 355/11 TEK//ENI

Janina Markevic/Ivanas Markevicius

JANINA MARKEVIC/IVANAS MARKEVICIUS- ÅSVEIEN 33 -GNR.5/119


11/1268 04.08.2011 DS 356/11 TEK//ENI

Tove E.Mevik

TOVE E.MEVIK -ÅSVEIEN 34 -GNR 5/112


11/1269 04.08.2011 DS 357/11 TEK//ENI

Agnar Johansen

AGNAR JOHANSEN - ÅSVEIEN 35 -GNR 5/184


11/1270 04.08.2011 DS 358/11 TEK//ENI

Frid Nicolaisen og Odd Arne Marthinussen

FRID NICOLAISEN/ODD ARNE NICOLAISEN -ÅSVEIEN 36 -GNR 5/130


11/1271 04.08.2011 DS 359/11 TEK//ENI

Erlend Sjåvik og Ann K.Albrigtsen

ERLEND SJÅVIK/ANN K.ALBRIGTSEN -ÅSVEIEN 38 -GNR 5/135


11/1272 04.08.2011 DS 360/11 TEK//ENI

Odd K.og Ragnhild Larsen

ODD KÅRE OG RAGNHILD LARSEN -ÅSVEIEN 39 -GNR 5/146


11/1273 04.08.2011 DS 361/11 TEK//ENI

Frank Bonsaksen

FRANK BONSAKSEN -ÅSVEIEN 41 -GNR 5/95


11/1274 04.08.2011 DS 362/11 TEK//ENI

Trine Albrigtsen og Jon-Ove Ottesen

TRINE ALBRIGTSEN/JON-OVE OTTESEN -ÅSVEIEN 43 -GNR 5/296


11/1275 04.08.2011 DS 363/11 TEK//ENI

Tom Wennemo/Randi Opland

TOM WENNEMO/RANDI OPLAND -ÅSVEIEN 45 - GNR 5/107


11/1276 04.08.2011 DS 364/11 TEK//ENI

Tom Wennemo/Randi Opland

TOM WENNEMO/RANDI OPLAND -ÅSVEIEN 47 GNR 5/185


11/1277 04.08.2011 DS 365/11 TEK//ENI

Allan Philipsson

ALLAN PHILIPSSON -ÅSVEIEN 49 -GNR 5/177


11/1278 04.08.2011 DS 366/11 TEK//ENI

Hans Chr.N.Meyer

HANS CHR NORDENG MEYER -ÅSVEIEN 50 OG 52-(GALLERI)- GNR 5/52


11/1279 04.08.2011 DS 367/11 TEK//ENI

Line og Einar Roan

LINE OG EINAR ROAN -ÅSVEIEN 54 -GNR 5/102


11/1280 04.08.2011 DS 368/11 TEK//ENI

Ståle Johansen

STÅLE JOHANSEN -ÅSVEIEN 56 -GNR 5/292


11/1281 04.08.2011 DS 369/11 TEK//ENI

Anne K.Hjelt

ANNE K.HJELT -ÅSVEIEN 58 -GNR 5/158


11/1282 04.08.2011 DS 370/11 TEK//ENI

Kjell Arne Moe Angel

KJELL ARNE MOE ANGEL -ÅSVEIEN 60 -GNR 5/278


11/1283 04.08.2011 DS 371/11 TEK//ENI

Laila S Albrigtsen

LAILA S ALBRIGTSEN -ÅSVEIEN 61 -GNR 5/465


11/1284 04.08.2011 DS 372/11 TEK//ENI

Hege Jahr/Marius Nilsen

HEGE JAHR/MARIUS NILSEN -ÅSVEIEN 62 -GNR 5/262


11/1285 04.08.2011 DS 373/11 TEK//ENI

Ulf C Jenssen/Borghild Nilsen

ULF CATO JENSSEN/BORGHILD E NILSEN -ÅSVEIEN 66 -GNR 5/537


11/1286 04.08.2011 DS 374/11 TEK//ENI

Roald Jacobsen

ROALD JACOBSEN -ÅSVEIEN 67 -GNR 5/76


11/1287 04.08.2011 DS 375/11 TEK//ENI

Eva K.J.Derey

EVA K.J.DEREY-ÅSVEIEN 68 -GNR 5/478


11/1294 04.08.2011 DS 376/11 TEK//ENI

Bente K.Moe/Håvard Bjertnes

BENTE K.MOE/HÅVARD BJERTNES -ÅSVEIEN 70 -GNR5/525


11/1295 04.08.2011 DS 377/11 TEK//ENI

Arnt Magne Pettersen

ARNT MAGNE PETTERSEN -ÅSVEIEN 71,73-(FJØS) OG75 -GNR.5/12


11/1296 04.08.2011 DS 378/11 TEK//ENI

Kjetil Johansen

KJETIL JOHANSEN -ÅSVEIEN 72 -GNR.5/526


11/1297 04.08.2011 DS 379/11 TEK//ENI

Ørjan O.Edvardsen

ØRJAN ODDEN EDVARDSEN -ÅSVEIEN 74 -GNR.5/536


11/1298 04.08.2011 DS 380/11 TEK//ENI

Mette Opland/Samuel Nyalwal

METTE OPLAND/SAMUEL NYALWAL -ÅSVEIEN 76 -GNR.5/539


11/1299 04.08.2011 DS 381/11 TEK//ENI

Raymond og Turid Jenssen

RAYMOND OG TURID M.JENSSEN -ÅSVEIEN 78 -GNR.5/313


11/1300 04.08.2011 DS 382/11 TEK//ENI

Einar J.Grindstrand

EINAR J.GRINDSTRAND -ÅSVEIEN 92 -GNR.5/514


11/1301 04.08.2011 DS 383/11 TEK//ENI

Torgrim og Rikke Hellan

TORGRIM OG RIKKE HELLAN -ÅSVEIEN 94 -GNR.5/111


11/1302 04.08.2011 DS 384/11 TEK//ENI

Tone Eide/Kjetil Abs

TONE EIDE/KJETIL ABS -ÅSVEIEN 96 -GNR. 5/123


10/1538 08.08.2011 DS 385/11 TEK//JIV

Finn Richter Jonsen

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN "SKIFTÅSEN"


11/1408 15.08.2011 DS 386/11 TEK//IBD

Gunnar Olsen

SØKNAD OM BRUKSENDRING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GNR. 4 BNR. 84 OG 109


11/1446 16.08.2011 DS 388/11 TEK//ENI

Jan Iversen

JAN D. IVERSEN - SKOLVEIEN 1 - GNR. 3 BNR. 52


11/1447 16.08.2011 DS 389/11 TEK//ENI

Dagfinn J. Holst

DAGFINN J. HOLST - SKOLVEIEN 2 - GNR. 3 BNR. 59


11/1448 16.08.2011 DS 390/11 TEK//ENI

Mette S. Hoff Sverdvik

METTE S. HOFF SVERDVIK - SKOLVEIEN 5 - GNR. 3 BNR. 64


11/1449 16.08.2011 DS 391/11 TEK//ENI

Tore O. Blyseth

TORE O. BLYSETH - SKOLVEIEN 7 - GNR. 3 BNR. 73


11/1450 16.08.2011 DS 392/11 TEK//ENI

Herøy kommune

HERØY KOMMUNE - SKOLVEIEN 8 - GNR. 3 BNR. 41


11/1451 16.08.2011 DS 393/11 TEK//ENI

Bjørn Håland

BJØRN HÅLAND - SKOLVEIEN 12 - GNR. 3 BNR. 53


11/813 18.08.2011 DS 394/11 TEK//ENI

Ketil Pettersen

KETIL PETTERSEN - SELJEHOLMVN. 13 OG 15 - GNR. 3/8