Her vil diverse informasjon og linker for ansatte ligge.
Du finner linkene under menyvalget IKT i menyen til venstre.

Her er de mest vanlige linkene:

Compilo Herøy - Melde/behandle avvik

Outlook Webmail - Lese epost

Hjemmekontor - sikker pålogging til kommunens nett

ESA - sak og arkiv

Teamviewer

Fakturabehandling

Ressursstyring

Reiseregning

Personalsystem

FLYT skole

Office 365