Hovednæringen i kommunen er fiskeoppdrett. Andre viktige næringer er landbruk, fiske, transport, verkstedindustri og tjenesteytende næringer som reiseliv, handel og samverdsel.

Har du spørsmål i forhold til næringer i Herøy kan du ta kontakt med Herøy næringsforening ved leder Anne Karlsen - anne@hlo.as