Skjema A-Å

Når du går inn på søknadsskjemaene vil du se at det er tre forskjellige formater:

  • Papirversjon - må skrives ut før utfylling
  • Papirversjon - kan fylles ut før utskrift
  • Elektronisk skjema -  fylles ut og sendes elektronisk (du må samtykke for å komme videre i skjemaene. Ingenting blir sendt videre før du velger å sende søknaden)


A
Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Avkjørsel fra offentlig vei - søknad (KF-455)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101C-1818)
Byggesak (blanketter fra Statens bygningstekniske etat)

D
Deling av eiendom

F
Forebyggende arbeid - tilskudd til (KF-360)
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Fri fra undervisning (KF-255)

G
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-196)

H
Henvendelse til kommunen (KF-327)

I
Innmelding skole (KF-130)
Innsynsbegjæring (KF-390)

K
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Kommunale lokaler og anlegg - leie (KF-137B)
Kulturmidler (KF-109A)

L
Ledsagerbevis
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

M
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede versjon 2017
Parkeringstillatelse legeerklæring versjon 2017
Pendlertilskudd søknadsskjema (papirversjon)
Pleie og omsorgstjenester skjema (papirversjon)
Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om (KF-158)

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)

S
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-278)
Skoleskyss - Søknad om (KF-165)
Søknadsskjema om pendlertilskudd (KF-605-1818)

T
Transporttjenesten for funksjonshemmede

U
Utslippstillatelse (KF-320)

V
Vannmåleravlesning (KF-262)
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS