Etter sommerens LAN ble en som følge av dette enige om å satse på enkeltprosjekter.

For øyeblikket er det planlagt et 23 timers lokalt båtførerkurs for ungdom som har fylt 14 år. Det jobbes for øyeblikket med å innhente pristilbud som ikke medfører for store utgifter for den enkelte.

Jeg vil komme tilbake med informasjon når alt er klart.

Roar Aune
kulturmedarbeider