Herøy legekontor er lokalisert på Herøy helsesenter. Kontoret har 2 faste legestillinger og turnuslege. I tillegg 5 helsesekretærer (tilsammen 2,4 hele stillinger)

Åpningstider: Kl. 0830 - 1500.

Elektronisk medisin-/timebestilling: Gå inn på Besøklegen - CGM portal. 

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Herøy legekontor - tlf. 75068050 v/henvendelser på dagtid (timebestilling, resepter og lignende)

  • Tlf. 116117 på kveld/natt/helg og når det haster på dagtid.

  • Tlf. 113 ved livstruende sykdom/skade

Telefonen kobles automatisk til AMK-sentralen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen kl.1500 og kobles tilbake kl. 0800.

Det er legevaktsamarbeid med Dønna kommune.

Leger: 
Audun Dyrhaug Hov, kommuneoverlege
Erik Krag Jenssen, kommunelege
Nora Lindheim Gisnås, Lis1-lege
 

Helsesekretærer: 
Linda Eliassen
Hege Nordnes Prestø
Vigdis Jensen
Mariell Silvik Andersen,
Monica L.Danielsen, vikar
Cathrine Næve, vikar
 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Herøy helsesenter, Karolineveien 29, 8850 Herøy
Postadresse: Karolineveien 29, 8850 Herøy

Telefon:     75 06 80 50
Fax:            75 06 80 51