Valgutvalget har foreslått følgende personer som meddommere og skjønnsmedlemmer til Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Helgeland Jordskifterett, samt skjønnmedlemmer: 


Forslag - meddommere til Helgeland tingrett perioden 2025 - 2028

1. RAGHAD ALHAFAR
2. CAROLINE HELENE EDVARDSEN
3. RENE TEIGEN HARTVIKSEN
4. HALVARD JENNOR JAKOBSEN
5. SILJE THORESEN JENSEN
6. HENNY MARIE JØRGENSEN
7. KIRSTI JOHANNE JAKOBSEN KARLSEN
8. RENATE KASPERSEN
9. ODD KÅRE LARSEN
10. TRULS LARSSEN
11. TORGEIR LENNING
12. HANNE GABRIELSEN LUND
13. MARIANN LUNDESTAD
14. BJARNE NIKOLAISEN
15. PAULA KARIN NYRUD
16. TONJE IREN PAASCHE
17. OLAF PAULSEN
18. STIG ARE PAULSEN
19. HÅVARD PETTERSEN
20. TOMMY ANDRÈ PETTERSEN
21. KARIN HELENE JOHANNESSEN RØLVÅG
22. SILJE SANDSTRAK
23. ØYVIND SJÅVIK
24. TOM WENNEMO
 
Forslag - meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2025 - 2028
1. TANJA IRENE HANSSEN
2. ØYVIND EINDRIDE KVALE
 
Forslag - meddommere til Helgeland Jordskifterett perioden 2025 - 2028
1. ANN-KRISTIN LENNING
2. ELISE FLÆSEN DALEN
3. SVEIN OLAV HEGGHEIM
4. OLAF PAULSEN
 
Forslag - skjønnsmedlemmer perioden 2025 - 2028
1. KETIL PETTERSEN
2. OLAF PAULSEN
3. TORKIL WANG
 

Forslaget skal ligge til alminnelig ettersyn, og blir behandlet av kommunestyret 18. juni. 

De som har noe å innvende mot de fremlagte forslagene, bes om å melde det til kommunen innen 17. juni 2024. Eventuelle merknader sendes Herøy kommune på epost: post@heroy-no.kommune.no.