Vintervedlikehold omfatter:

  • Klargjøring av ferister
  • Utsetting og innsamling av brøytestikker
  • Snørydding
  • Is- og snøskraping
  • Sandstrøing

Kommunale veger skal som hovedprinsipp holdes oppe mellom første og siste ferje. Nødetatene (brannvesen, lege/ambulanse og politi) kan i tillegg rekvirere brøyting ved behov.

Kommunale veger brøytes og strøes etter samme standard som lavtrafikk fylkesveger.

Vintervedlikeholdet består hovedsakelig av å sikre at veiene holdes åpne og er kjørbare i perioden det er snø. I tidsrom det er kraftig vind og snøfokk, kan en regne med at enkelte veier midlertidig må stenges.

Kommunen er oppdelt i brøyteroder hvor både kommunens mannskaper og private entreprenører har ansvar for sine roder.

Kommunens serviceavdeling har brøyteberedskap i tidsrommet 15. oktober - 15. april. Innleide entreprenører har beredskap i samme tidsrom.
Enkelte år tar vintervedlikeholdet opptil 70 % av kommunens veibudsjett.
 
Brøyting
Utføres av egne mannskaper og innleide entreprenører.

Eget utstyr som brukes er UNI-MOG med klappskjær og traktor med skjær eller plog.

I tillegg benyttes en liten hjullaster til rydding av gangveier og offentlige adkomster.

Ved behov innleies større hjullaster.

Innleide entreprenører bruker traktor med skjær, lastebil med skjær og hjullaster med diagonalblad eller klappskjær.

I Husvær, Brasøy og Sandvær brukes traktorer med skjær eller fres.

Is- og snøskraping
Utføres av egne mannskaper med UNIMOG, og innleide entreprenører med hjullaster og lastebil med midtmontert skrape. Dette for å hindre spordannelse i snøen/ isen og for å hindre at det bygger seg opp tykke isklaker i veibanen som vil bli et problem ved mildvær og regn.

Strøing
Utføres av både egne mannskaper og innleide entreprenører når forholdene tilsier det.

Steaming og rensk av stikkrenner, sluker og grøfter
Opptining av frosne stikkrenner og sluker utføres av egne mannskaper og innleide entreprenører når det er fare for væromslag som kan tilsi mildvær og store nedbørmengder i form av regn.