Eiendomsskatt er en frivillig, kommunal skatt som skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret.

Herøy kommune innførte eiendomsskatt på verker og bruk i 2008. Fra 2009 innførte kommunen generell eiendomsskatt i hele kommunen. Det vil si på alle boliger og fritidsboliger. Det skrives ikke ut eiendomsskatt på uthus, garasjer og naust. Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og inngår i finansieringen av de kommunale tjenestene.

Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Det kan også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år.

For 2019 er skattesatsen for bolig og fritidshus 7 promille og bunnfradraget for bolig og fritidshus er kr. 100 000 pr. boenhet. For næring er skattesatsen 7 promille.

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.

Retningslinjer

Eiendomsskatteloven