Vefsn Brann- og redning og Herøy kommune har inngått en samarbeidsavtale innenfor fagområdet brann, med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 9 - fjerde ledd og § 15 vedrørende samarbeid mellom kommuner.

Avtalen gjelder fra 01.01.2019.

Kommunestyret har den 26.06.2019 vedtatt forskrift om feie- og tilsysgebyr:

Forskrift

Dersom noen har umiddelbare ønsker om feiing/tilsyn utenfor oppsatt plan, kan følgende kontaktes: (Gjelder både helårs- og fritidshus)

Lotte Nilsen,                    lotte.nilsen@vefsn.kommune.no                           Mobil: 48 09 81 47

Eirik S. Høgseth,              eirik.høgseth@vefsn.kommune.no                       Mobil: 95 90 04 67

Tony Rene Johansen      tony.johansen@vefsn.k0ommune.no                   Mobil: 48 14 71 58