Formannskapet_600x400.jpg

 

Arbeiderpartiet 

 1. Elbjørg Larsen
 2. Jan Tore Theimann
 3. Arnt Erling Paulsen

Varamedlemmer

 1. Laila Furu Vold
 2. Sissel Eide Knutsen
 3. Beate Mari Pettersen
 4. Mai-Lis Larsen
 5. Tanja Irene Hanssen

Senterpartiet 

 1. Jim Dahl
 2. Morten Hanssen

Varamedlemmer

 1. Bente Karlsen
 2. Kirsti Karlsen

Fellesliste for Høyre og Herøy bygdeliste 

 1. Yngve Magnussen
 2. Hugo Sandoval

Varamedlemmer:

 1. Vegar Dalen
 2. Einar Martin Nordnes
 3. Jostein Arntsen
 4. Inge Sandvær

  Elisabeth Neergaard Blix (H) ble innvilget fritak 16.03.21.