Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ansettelsesutvalget 20
03
Formannskap 18
26
08
10
22
Kommunestyret 11
Kontrollutvalget
Mangfoldsrådet 08
Råd for eldre og funksjonshemmede 02
Teknisk hovedutvalg 02
Valgnemnda 12
25
11
Valgstyre 22