Under temaet "Helse og omsorg" finner du beskrivelser av tjenester som kommunen tilbyr sine innbyggere og oppgaver som kommunen utfører.

Spørsmål som besvares, er for eksempel:

  • Hvem kan søke om å motta en bestemt tjeneste?
  • Hva er vilkåret for å få en tjeneste?
  • Kan du klage på et avslag?

Slik gjør vi det lettere for deg å finne frem i lovverket.