Helsestasjonen er lokalisert på Herøy helsesenter.

På helsestasjonen får du tilbud om:

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • reisevaksiner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold, søvn m.m.
  • foreldreveiledning
  • samlivsveiledning
  • helsestasjon for ungdom

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og legetjenesten ved behov. Helsesøster foretar hjemmebesøk.

Målgruppe Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Jordmor Maria Elvetun fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen har kontordager på Herøy annen hver onsdag. Ta kontakt med legekontoret for timebestilling - tlf. 75068050.

Tjenesten er gratis.

Edith Rishaug Hansen, ledende helsesykepleier

Karina Kilvær, helsesykepleier

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse: Herøy helsesenter, Karolineveien 29, 8850 Herøy

Tlf. 75068056  Mobil: 41563304 (Edith)

Tlf. 75068058 Mobil: 91792071 (Karina)