Helsesenter.jpg

De fleste helsetjenestetilbud i Herøy kommune er lokalisert i nye Herøy helsesenter:

  • Legetjeneste
  • Helsestasjon
  • Kontoret for psykisk helse
  • Jordmortjeneste
  • Fylkeskommunal tannhelsetjeneste

Frisklivssentralen og fysioterapitjenesten holder til i underetasjen på Herøy omsorgssenteret. (Sprut treningssenter)

Helsetjenesten er et tilbud til alle innbyggere i alle aldre, og omfatter tilbud innen forebyggende arbeid, behandling, lindring og rehabilitering.