Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er lovpålagte tjenester. Se:

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med en tjeneste du får kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
  474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsestasjon
  Telefon:75 05 80 56/41 56 33 04
  Epost:edith.e.rishaug.hansen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Karolineveien 50, 8850 Herøy
  Besøksadresse:Karolineveien 50, 8850 Herøy

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Herøy helsesenter
  Telefaks:75068051
  Besøksadresse:8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Edith Rishaug Hansen
  Tittel:Ledende helsesykepleier
  Telefon:75 06 80 56
  Mobil:41 56 33 04
  Epost:edith.e.rishaug.hansen@heroy-no.kommune.no
  Navn:Audun Dyrhaug Hov
  Tittel:Kommuneoverlege
  Telefon:75 06 80 50
  Epost:audun.dyrhaug.hov@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2019-04-12 09:57
  Oppdatert:
  2019-04-12 09:57
  Gyldig fra
  2019-04-12
  Gyldig til
  2020-04-12