Herøy barnehage er en helårsåpen barnehage som er godkjent for 108 plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Barnehagen er organsiert på følgende måte:

Måne:
1 - 2 års avdeling med 28 plasser (Barn under tre år teller to plasser)

Stjerne:
2 års avdeling med 36 plasser

Sol:
2 -3  års-avdeling med 18 plasser

Bakken
3 - 6 års avdeling med 26 plasser