Herøy stadion
Ble tatt i bruk 1991 og sies å være et av de flotteste idrettsanlegg i Nordland. Anlegget bærer preeg av meget godt vedlikehold og har en flott gressmatte i tillegg til løpebane og plass for andre aktiviteter. I år har stadion fått tak over tribunen og det er lagt ned mange dugnadstimer for å få dette til.
Se Herøyfjerdingen.
 
Herøyhallen
Ble tatt i bruk i 1999 og er Herøy kommunes storstue. Hallen er lokalisert i tilknytning til Herøy skole og i nærheten av Herøy kirke og Herøy bygdesamling. Hallen blir brukt til både idrett, konserter, Herøydagan og ikke minst 17.mai.
 
Herøy kunstgressbane
Banen sto ferdig i juni 2007 og formelt åpnet i august samme år. Kunstgressbanen ligger ved Herøy skole og måler 60 x 100 m. Den er flittig brukt av både barn og voksne.
 
Ballbinger på Seløy, Øksningan og Sør-Herøy
Ballbingen på Seløy ligger ved SKOLO og ble åpnet 2.november 2007. 

I Øksningan ligger ballbingen ved nærmiljøanlegget "Drømmeplassen", og den ble offisielt åpnet 25.juni 2012.

Ballbingen ved Herøy skole sto ferdig høsten 2016
 

  

 


 

 


.