Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Barnevernloven § 3-2a
  Psykisk helsevernloven § 4-1
  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
  Introduksjonsloven § 6
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
  Forskrift om individuell plan i NAV

  Lover

  Barnevernloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Introduksjonsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Psykisk helsevernloven
  Sosialtjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om individuell plan i NAV

  Retningslinjer

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

  Skjema

  Vi ønsker at du benytter søknadsskjemaet under

  Søknadsskjema individiell plan

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

  Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Hjemmetjenesten
  Postadresse:Karolineveien 50 8850 Herøy
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:75068030
  Telefaks:75068031
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Wenche Sæthre Jørgensen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:75 06 80 30
  Mobil:90 62 91 98
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2019-04-12 09:59
  Oppdatert:
  2019-04-12 09:59
  Gyldig fra
  2019-04-12
  Gyldig til
  2020-04-12