For god dokumentasjon av arealbruksinnspill oppfordrer vi innbyggere til å benytte kartportalen, dette er den foretrukne løsningen for å gi innspill. Veileder for hvordan du bruker kartportalen er beskrevet lenger ned på siden. Alternativt kan innspill til ny arealbruk sendes på e-post til: post@heroy-no.kommune.no eller i brev til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Frist innspill til arealbruk i Herøy kommune er 1. september 2024.

Slik gir du innspill ved å benytte kartportalen:

Trykk her for å komme inn i kartportalen.

Når du er inne på nettsiden til kartportalen benytter du lyspære-ikonet opp til høyre. Her velger du hvordan du vil markere innlegget i kartet. Du kan velge mellom punkt, linje eller flate (se bilde under). Zoom inn på aktuelt område og marker dette i kartet. (Vi anbefaler at du benytter deg av en datamaskin for å legge inn innspill i kartportalen. Bruker du mobiltelefon er kartportalen kun egnet for mer generelle innspill som ikke skal tydelig markeres/stedfestes på kartet. For mer generelle innspill kan du benytte punkt som markør). 

Dersom du har behov for mer informasjon eller andre kartdata kan du benytte de resterende ikonene øverst på verktøylinjen til høyre. De ulike ikonene gir blant annet mulighet til å legge inn andre bakgrunnskart, ulike kartlagslister og å lese kartportalens egen brukerveiledning dersom du har behov for dette.

1 med piler.png

Når du har valgt hvordan du vil markere innlegget i kartet fyller du inn dialogboksene som vises til høyre. (Om dialogboksen ikke lenger er synlig trykker du på lyspære-ikonet igjen). Du må fylle inn alle felt markert med stjerne for å få lagret innspillet (se bilde av dialogboksen under).

2.png

3.png

Etter at du har fylt inn trykker du lagre, du vil da gå tilbake til start igjen. Innspillet vil ikke være synlig for deg selv eller andre etter at du har trykket Lagre.

Etter en halvtimes tid får du bekreftelse på e-post at innspillet er lagret. Du vil altså ikke få en umiddelbar bekreftelse på at innspillet er lagret. Får du ikke bekreftelse på e-post, ta kontakt med: artur.ribeiro@norconsult.com

Nyttig tips:
Dersom du har fått en dispensasjon (etter Plan- og bygningsloven kap.19) på din eiendom om fradeling/bygging i LNFR- område som ikke er realisert, men kan bli det innenfor planperioden, kan det være hensiktsmessig at du/dere legger inn dette området i kartportalen nå. Dette kan da tas med i vurderingen om dispensasjonen skal føre til en permanent reguleringsendring for området. Det vil si at om det du har fått dispensasjon til å gjøre, også skal gjelde for andre via arealplanen.