HOS[1].png

Herøy sykehjem ble bygd i 1977 og ble utvidet/renovert 2007. Det er i dag et moderne omsorgsenter plassert i sentrale omgivelser.

Sykehjemmet har 2 avdelinger:

  • Sykeavdeling
  • Avdeling for demente

Det er til sammen plass for 18 beboere.

Sykehjemmet gir tilbud om:

  • Dagopphold
  • Korttids- og langtidsplasser
  • Spesialtilbud for personer med demenssykdom
  • Dagsenter
  • Dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom.

Velkommen til Herøy omsorgssenter, avd. sykehjemmet -17