Kommunen kan tilby ulike boformer tilpasset ulike livssituasjoner.

  • Sykehjem
  • Kommunale boliger

En del av de kommunale boligene er tilpasset ulike funksjonsnedsettelser, og har ofte betegnelsen omsorgsboliger. Til de ulike kommunale boligene er det i prinsippet ikke tilknyttet omsorgstjenester.

Ved behov for hjemmetjenester knyttes disse tjenestene til en omsorgsbolig på samme måte som til private boliger. Dette betyr at man ikke uten videre får mer hjelp i en omsorgsbolig enn det man kan motta i egen bolig.

Alle tilbud om ulike boformer behovsprøves etter vedtatte kriterier, og tildeles etter søknad, ved vedtak.