Representanter Vararepresentanter
Høyre/Herøy Bygdeliste  

1. Oddrun S. Dahlheim, leder 

1. Leilani P Johansen

2. Paula Nyrud

2. Jim Brasøygård

   
Arbeiderpartiet/Senterpartiet  

1. Tom Wennemo, nestleder

1. Bjarne Nikolaisen

2. Kine Susann Waade Edvardsen

2. Bjørn Lund

3. Per Tore Holgersen

 

Det ble fortatt nyvalg av kontrollutvalget i kommunestyremøte 16.03.21.