Herøy kommune har for tiden et stort pågående smitteutbrudd av koronavirus. Siden mandag 17. januar er det denne uken påvist 103 smittetilfeller, noe som tilsvarer rundt 5,5 prosent av befolkningen.

Mange av de smittede har et stort antall nærkontakter, og kommunens kapasitet på smittesporing og testing er presset. Smittesituasjon er uoversiktlig og omfanget av smittede innbyggere er stort. Bare i løpet av helga, lørdag 22. og søndag 23. januar, er det 35 nye personer som har testet positivt på hurtigtester. En god del av disse er nærkontakter til allerede smittede personer.

Så langt har de fleste smittede milde symptomer.

Rødt nivå i skolen
Det er nå mange elever ved Herøy skole som er smittet, og det innføres derfor rødt nivå ved Herøy skole fra og med mandag 24. januar kl. 08.00 fram til 6. februar 2022 kl. 24.00.

I barnehagene opprettholdes fortsatt gult nivå.

For å få kontroll over smittesituasjonen er det viktig å redusere antall nærkontakter vesentlig. Innføring av rødt nivå i skolen vil føre til at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse, og at elevene deles opp i kohorter.

Treningssenteret og Herøyhallen holder stengt
På grunn av den økende smittetrenden holder treningssenteret Sprut stengt. Herøyhallen holder også stengt for trening på ettermiddager/kveld.

Massiv testing
Det foregår nå massiv testing, og det forventes at det vil komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Kommunens smittevernledelse oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og være nøye med å bruke munnbind på butikker, ferger/hurtigbåt og andre steder der det ikke er mulig å holde avstand. Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Ta vaksine!
Smittevernledelsen kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefonen 47700324 for timebestilling.

Følg ellers nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

John Arne Andersen
Kommunedirektør i Herøy kommune

21.01.22 - Stort pågående smitteutbrudd med 29 nye smittede siste døgn

Herøy kommune har for tiden et stort pågående smitteutbrudd med koronavirus. Siden mandag 17. januar er det så langt denne uken påvist 68 smittetilfeller.

De smittede har et stort antall nærkontakter, og kommunens kapasitet på smittesporing og testing er presset. Smittesituasjon er uoversiktlig og omfanget av smittede innbyggere er stort. Tidligere har de fleste smittetilfellene vært lokalisert til en arbeidsplass, men nå har smitten spredd seg til skolen. Det er nå 10 elever ved Herøy skole som er smittet. Bare siden torsdag 20. januar er det 29 nye personer som er smittet. En god del av disse er nærkontakter til smittede.

Gult nivå i skolen
I og med at det nå er påvist smitte i skolen er det innført gult nivå ved Herøy skole og barnehagene fra og med fredag 21. januar kl. 08.00 fram til 4. februar 2022 kl. 24.00.

For å få kontroll over smittesituasjonen er det viktig å redusere antall nærkontakter vesentlig. Innføring av gult nivå i skolen vil føre til at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse, og at elevene deles opp i kohorter.

Gult nivå i skolen medfører stort sett normal undervisning, med noe mindre kontakt mellom klasser og klassetrinn. Det anbefales økt bruk av utetid og uteskole. Det medfører ingen begrensninger i fagene eller redusert undervisningstid.

Treningssenteret og Herøyhallen holder stengt
På grunn av den økende smittetrenden holder treningssenteret Sprut stengt. Herøyhallen holder også stengt for trening på ettermiddager/kveld.

Massiv testing
Det foregår nå massiv testing, og det forventes at det vil komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Kommunens smittevernledelse oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og være nøye med å bruke munnbind på butikker, ferger/hurtigbåt og andre steder der det ikke er mulig å holde avstand. Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Ta vaksine!
Smittevernledelsen kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefonen 47700324 for timebestilling.

Følg ellers nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

John Arne Andersen
Kommunedirektør i Herøy kommune

20.01.22 - 13 nye smittede i Herøy

I løpet av torsdag 20. januar 2022 er det registrert 13 nye smittede i Herøy. Alle de nye smittede er lokalisert til en arbeidsplass, og kan knyttes til smitteutbruddet som har pågått denne uken.

Så langt har det denne uken blitt avdekket 39 smittetilfeller. Det er foreløpig ikke avdekket smitte i barnehage, skole eller andre offentlige institusjoner.

Det foregår nå massiv testing, og det forventes at det vil komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Situasjonen er fortsatt uavklart og smittesporingsteamet jobber videre med kartlegging av nærkontakter, og isolasjon og karantene ilegges i tråd med nasjonale regler. 

Vi oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og være nøye med å bruke munnbind på butikker, ferger/hurtigbåt og andre steder der det ikke er mulig å holde avstand. Følg ellers nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Vi kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefonen 47700324 for timebestilling.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

Trykk her for pressemeldinger.

John Arne Andersen
Kommunedirektør i Herøy kommune

19.01.22 - 10 nye smittede i Herøy

I løpet av onsdag 19. januar 2022 er det registrert 10 nye smittede i Herøy. Av disse er det 3 personer som er nærkontakter som allerede er i karantene. Alle de smittede er voksne og så langt er det ikke avdekket smitte i skole og barnehage. Totalt er det foreløpig denne uken registrert 26 smittede personer. Det er tatt 94 PCR-tester og av disse venter man svar på rundt 60.

Rundt 40 personer er satt i karantene, og det forventes at det vil komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Situasjonen er fortsatt uavklart og smittesporingsteamet jobber videre med kartlegging av nærkontakter. Isolasjon og karantene ilegges i tråd med nasjonale regler. 

Vi oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Følg nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Vi kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefon 47700324 for timebestilling.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

Siv Nilsen
Kommunalsjef for helse, omsorg og integrering

18.01.22 - Seks nye positive hurtigtester med ukjent smittevei

I løpet av tirsdag 18. januar 2022 er det registrert seks (6) nye positive hurtigtester med ukjent smittevei.

Situasjonen er fortsatt uavklart og smittesporingsteamet jobber videre med kartlegging av nærkontakter. Isolasjon og karantene ilegges i tråd med nasjonale regler. 

Vi oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Følg nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Vi kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefon 47700324 for timebestilling.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

Siv Nilsen
Kommunalsjef for helse, omsorg og integrering

17.01.22 - 10 positive hurtigtester på Covid-19

I løpet av mandag 17. januar 2022 ble det registrert 10 nye positive hurtigtester med ukjent smittevei.

Situasjonen er uavklart og smittesporingsteamet jobber med kartlegging av nærkontakter. 
Isolasjon og karantene ilegges i tråd med nasjonale regler. 

Vi oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Følg nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel for testing.

Vi kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta vaksine. Ta kontakt på koronatelefon 47700324 for timebestilling.

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022

Siv Nilsen
Kommunalsjef for helse, omsorg og integrering

Selvtester

Herøy kommune har tilgjengelig selvtester for Covid-19. Disse kan også utleveres på ettermiddager og helger ved å kontakte hjemmetjenesten.

Prioriterte grupper for disse testene er:

 • Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 

 • Øvrige nærkontakter som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19

 • Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd

Er du blant prioriteringsgruppa kan du få en selvtest av kommunen. Personer som ikke er i prioriteringsgruppa, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek.

Slik kan du kontakte kommunen for utlevering av selvtest:

 • Dagtid: (mandag til fredag kl. 08.00-15.00)
  ​Herøy legekontor på tlf. 75 06 80 50
   
 • Ettermiddag/kveld/helg:
  Ring hjemmetjenesten på tlf. 75 06 80 45.
  - Ring først. Du skal ikke møte opp uten avtale
  - Når du har ringt vil du få informasjon om hvor du kan hente testen
  - Du må selv hente testen, eller få hjelp til å hente den
  - Foreldre/foresatte må selv utføre testen på barn, og gjøre videre tiltak dersom positivt utslag
  - Du må selv hente testen, eller få hjelp til å hente den 

Send sms eller ring koronatelefonen på tlf. 47700324 ved positiv test på ettermiddag/kveld.
Mandag til fredag mellom 08 og 15 kontaktes legetjenesten ved positiv test.

 • Liker
   
 •