Søknad på kulturskoleplass fra høsten 2018

Elektronisk søknadsskjema finner du ved å klikke HER.

Om kulturskolen

I 2010 tok Reidar Moursund over stafettpinnen som rektor i kulturskolen. Reidar har videreutviklet kulturskolen i Herøy, og blant annet innført "Radio Kulturskolen" der innspillinger med elever og andre fra siste år blir distribuert på nett. "Kulturskolens Juleradio" finner man på Herøyfjerdingen fra 1. desember de sesongene den lages. Juleradion består av litt ukjente julesanger og juleminner fra hele kommunen; her deltar både unger og voksne.

Kulturskolen i Herøy gir undervisning på følgende instrumenter:

 • Gitar
 • El. bass
 • Sang
 • Keyboard
 • Slagverk
 • Ukulele

Du kan søke på plass i kulturskolen via følgende skjema kulturskolens elektroniske søknadsskjema.

Fra 1.1.18 gjelder følgende priser for kulturskolen:

 • Individuell undervisning (1-2 elever med undervisning 20 min/uke)               
  kr.  2.216,-
 • Gruppeundervisning (3 eller flere elever med undervisning 40 min/uke)       
  kr. 2.216,-
 • Leie av instrument:                                               
  kr. 150,-/ 300,-, etter instrumentets verdi
 • Materiellutgifter:                                                   
  Til selvkost

Søskenmoderasjon på disse undervisningtilbudene gis etter følgende regler:

 • Eldste barn:          full pris
 • Øvrige barn          halv pris

Kommunen sender ut faktura hvert halvår.

Våren 2016 hadde kulturskolen et prøveprosjekt med dansetilbud for barn i alderen 6 - 13 år (1. - 7. trinn).