Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt folkehelseloven § 10 - Meldeplikt og godkjenning og kap. 3 - Miljørettet helsevern

  Lover

  Folkehelseloven
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

  Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.

  Forskrift om miljørettet helsevern

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Herøy helsesenter
  Besøksadresse:8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Herøy helsesenter
  Telefaks:75068051
  Besøksadresse:8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Audun Dyrhaug Hov
  Tittel:Kommuneoverlege
  Telefon:75 06 80 50
  Epost:audun.dyrhaug.hov@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2019-04-12 10:03
  Oppdatert:
  2019-04-12 10:03
  Gyldig fra
  2019-04-12
  Gyldig til
  2020-04-12