Målsetting:
Gruppen skal ha ansvar for å styrke tilbudet og organisere samtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser/katastrofer og deres pårørende. Medlemmer i gruppen skal bidra til at de som er rammet får tilbud om forsvarlig oppfølging og hjelp i en krisesituasjon.

Målgruppe:
Målgruppen er nær familie, inkludert barn og søsken og andre nære personer som opplever kriser, brå og uventet død.

Skoler og barnehager har egne beredskapsopplegg, men kan få bistand fra gruppen ved behov.

Aktivisering av gruppen:
Omsorgsgruppen mobiliseres på anmodning fra lege/AMK-sentral, lensmann/politi og kommunens kriseledelse.

Hvem sitter i omsorgsgruppen?

  • Ledende helsesykepleier - leder
  • Kommuneoverlege - nestleder
  • Psykisk helsearbeidere
  • Kommunelege
  • Helsesykepleier
  • Prest
  • Flyktningkonsulent
  • Politi v/behov

Omsorgsgruppen oppgaver:
Gruppen skal gi emosjonell førstehjelp, gi menneskelig støtte og kontakt, samt mobilisere og aktivere sosiale og familiære nettvert.

Telefonnummeret du kan ringe: 75068050 (dagtid) eller 116 117 (etter kl.15.00)