Herøy kommune har strukturert næringsarealene slik at service og handel stort sett er lokalisert til Silvalen og Sør-Herøy, mens marine næringer er lokalisert til Herøy Marine Næringspark på Hestøya. Herøy Marne Næringspark er under stadig utvikling.

Neste utviklingstrinn er bygging av dypvannskai med spesiell fokus på større fryseskip og Seløy Undervannsservice AS sine behov.

Næringsparken har ledige arealer som fylles ut etter hvert som bedrifter melder behov. Herøy kommune har en ny Arealplan(2011) som også har avsatt mindre næringsarealer andre steder. Har du behov for næringsarealer kontakt vår næringsavdeling eller reguleringsavdeling(teknisk enhet).