Formannskap
13.03.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 13.03.2019
Saksliste - Møte i Formannskap den 13.03.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 13.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 13.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2019 Herøy vannverk, byggetrinn 11 - sjøledning fra Skagavågen til Hestøya Vis
13/2019 Felles låsesystem for kommunale bygninger - adgangskontroll Vis
14/2019 Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem for kommunale bygninger Vis
15/2019 Oppgradering av kommunale leiligheter i Karolineveien 24 A- 24C, 26 og 28 A- C Vis
16/2019 Endring av selskapsavtale for SHMIL IKS Vis (3) Vis
17/2019 Deling av eiendom -gnr/bnr 9/1 - klagebehandling vedr behandling av saken etter jordloven Vis Vis (1)
18/2019 Søknad om tilskudd Vis (2) Vis
19/2019 Søknad om tilskudd - Historien om oljeindustrien i Sandnessjøen Vis (3) Vis
20/2019 Søknad om støtte til HORVA 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
21/2019 Søknad om kommunalt næringsfond Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 Søknad - næringsfondet Vis (3) Vis Vis (1)
23/2019 Søknad - næringsfondet Vis (2) Vis Vis (1)
24/2019 Søknad - næringsfondet Vis (3) Vis Vis (1)