Formannskap
15.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 15.02.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 15.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 15.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Salg av tomter på eiendommen gnr 27 bnr 3 i Husvær Vis (10) Vis
2/2019 Retningslinjer for salg av kommunal eiendom Vis (1) Vis
4/2019 Orientering om planer og fremdrift for utbygging av brannstasjon i Åsveien 11 Vis (4) Vis
5/2019 Revisjon av vann- og avløpsforskrift for Herøy kommune Vis (4) Vis
6/2019 Nødnett og kostnadsutvikling Vis
7/2019 Besøk av det kinesiske landslaget i langrenn og skiskyting Vis (1)
8/2019 Søknad om økonomisk støtte til Sigridkongressen 2019 Vis (2)
9/2019 Amathea - Søknad om økonomisk støtte Vis (2)
10/2019 Høringssvar til ressursgruppas foreløpige rapport, «Helgelandssykehuset 2025» Vis (1) Vis