Formannskap
26.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 26.06.2019
Saksliste - Møte i Formannskap den 26.06.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 26.06.2019
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 26.06.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskap den 26.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 26.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
60/2019 Revidering av avtale mellom Herøy kommune og Herbo Vis (5) Vis
61/2019 5/57 - Utlegging av flytekai. Klage på vedtak. Vis (17) Vis
62/2019 6/12 - Søknad om kjøp av tomt - Remi Fagervik Vis (9) Vis Vis (2)
63/2019 Søknad om leie av almenningskaia / kommunekaia i Husvær Vis (2) Vis
64/2019 TV-aksjonen 2019 - søknad om bidrag Vis (1) Vis
65/2019 Revisjon av avtalen om økonomisamarbeid i HALD Vis (3) Vis
66/2019 Revisjon av samarbeidsavtalen for IKT i HALD Vis (2) Vis
67/2019 Søknad om tilskudd fra næringsfondet Vis (6) Vis
68/2019 Søknad om støtte fra næringsfondet Vis (3) Vis
69/2019 Søknad - næringsfondet Vis (8) Vis
70/2019 Søknad - næringsfondet Vis (4) Vis
71/2019 Søknad - næringsfondet Vis (3) Vis
72/2019 Søknad om endring i salgsbevilling - Coop Seløy AS Vis (1) Vis