Formannskap
27.08.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 27.08.2019
Saksliste - Møte i Formannskap den 27.08.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 27.08.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 27.08.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2019 17/2 - Klagebehandling av søknad om deling av eiendom Vis (5) Vis
74/2019 17/2 - Klagebehandlig av deling av eiendom i Gåsvær Vis (5) Vis
75/2019 Kulturmidler 2019 (18/250) Vis (2) Vis Vis (1)
76/2019 Søknad om økonomisk støtte til Barnefestivalen Vis (4) Vis
77/2019 Søknad om støtte til opprydding i skjærgården Vis (6) Vis
78/2019 Møteplan 2020 Vis
79/2019 Revidering av avtale mellom Herøy kommune og Herbo Vis (4) Vis Vis (1)