Formannskap
29.10.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 29.10.2019
Saksliste - Møte i Formannskap den 29.10.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 29.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 29.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
83/2019 Ny organisering av NAV i Ytre Helgeland Vis (4) Vis
84/2019 Oppløsning av Helgeland Regionråd IKS Vis (4) Vis
85/2019 Søskenmoderasjon barnehage - SFO og sommeråpen SFO Vis
86/2019 4/36 - pålegg om rydding, tvangsmulkt Vis (5) Vis
87/2019 Etterspill etter manglende oppgjør mellom XO Construction AS og underentreprenører Vis (1) Vis
88/2019 Lys i idrettshallen Vis
89/2019 Tildeling av hedersmerker 2019 Vis
90/2019 Søknad om næringsstøtte Vis (2) Vis
91/2019 Søknad - Næringsfondet Vis (3) Vis
92/2019 Søknad - næringsfondet Vis (2) Vis
93/2019 Søknad om næringstilskudd Vis (2) Vis
94/2019 Søknad til næringsfond Vis (1) Vis
95/2019 Søknad til næringsfond 2019 til bygging av kai Vis (1) Vis
96/2019 Søknad om næringsstøtte Vis (2) Vis