Kommunestyret
26.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 26.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2019 Årsberetning og regnskapasavslutning 2018 Vis (9) Vis Vis (1)
14/2019 Tertialrapport pr. 30.04.2019 Vis (4) Vis Vis (1)
15/2019 Rammer for økonomiplanperioden 2020 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
16/2019 Revisjon av helhetlig ROS-analyse, overordnet beredskapsplan og oppfølgingsplan for kommunal beredskap Vis (36) Vis Vis (1)
17/2019 Retningslinjer for salg av kommunal eiendom Vis (3) Vis Vis (2)
18/2019 Kystplan Helgeland - sluttbehandling av kommunedelplan for del av sjøareal i Herøy kommune Vis (13) Vis Vis (3)
19/2019 Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune Vis (2) Vis Vis (2)
20/2019 Opprettelse av Helgeland interkommunalt politiske råd Vis (1) Vis Vis (1)
21/2019 Forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Herøy kommune Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 Ferdigstilling av industrikai på Hestøya Vis (2) Vis Vis (1)