Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  Lover

  Forvaltningsloven
  Introduksjonsloven

  Forskrifter

  Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av eller avslag på deltakelse
  • vesentlige endringer i individuell plan
  • at opplæringen stanses
  • godkjennelse av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Herøy skole
  Telefon:75058750
  Epost:heroy.skole@heroy-no.kommune.no
  Besøksadresse:8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Herøy skole
  Telefon:75058750
  Telefaks:75058751
  Epost:heroy.skole@heroy-no.kommune.no
  Besøksadresse:8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Lars Olav Mogård Larsen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:75 05 87 50
  Epost:
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-05-24 10:10
  Oppdatert:
  2017-10-25 13:01
  Gyldig fra
  2017-10-25
  Gyldig til
  2018-05-31