Navn: Arnt Frode Jensen
Født: 31. oktober 1953
Parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 995 41 958
E-post: arnt.frode.jensen@heroy-no.kommune.no

Tidligere bakgrunn:
Arnt Frode Jensen ble høsten 2015 valgt til ordfører i Herøy for sjuende gang.  Jensen har tidligere vært politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Ordførerens oppgaver:
Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at han underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad. Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.

Kontaktinformasjon:

Ordfører: Arnt Frode Jensen
Postadresse: Silvalveien 1, 8850 Herøy
Besøksadresse: Rådhuset, Silvalveien 1, Herøy
Telefon (sentralbord): 75 06 80 00
Mobiltelefon: 995 41 958
Telefaks: 75 06 80 01