Herøy kommune (heretter "vi", "oss") ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven. Personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig
Herøy kommune ved kommunedirektør er ansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunen.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger (formål)?
Personopplysninger samles inn og blir behandlet for at Herøy kommune skal være i stand til å utføre lovpålagte og andre oppgaver kommunen tilbyr, og for å kunne saksbehandle henvendelser vi får.

Ansvar
Herøy kommune har ansvar for å gjennomføre sine plikter, innfri innbyggernes rettigheter og løse de oppgaver som er lagt til kommunen gjennom lover og retningslinjer. Vi har også ansvar for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger.

Dersom vi ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene.

Hvor hentes opplysningene fra?
Personopplysninger innhentes primært fra deg selv. Dersom nødvendig hentes opplysninger også fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og andre instanser som helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskap eller andre offentlige myndigheter.

Vi ønsker å gi digitale svar på henvendelser. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Bruk av opplysninger
Opplysninger som hentes inn skal kun brukes til det formål de er hentet inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag for å bruke dem også til andre formål.

Ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlige behov. Kun ansatte som har tjenstlige behov skal ha tilgang til opplysningene.

Lagring
Opplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Vi har likevel plikt til å oppbevare opplysninger der arkivlov eller annen lovgivning stiller krav om det.

Vi har internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysninger blir behandlet i flere IT-systemer, som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet og lagring. All tilgang til IT-systemene er tilgangsstyrt, og trafikken blir logget.

Hvordan sikres opplysningene?
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over «sikker kryptert linje» (SSL) til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Kommunens fagsystemer sikres i henhold til gjeldende krav, ut fra innhold og risiko.

Dine rettigheter
Alle har rett til generell informasjon om Herøy kommunes behandling av opplysninger.

Alle har rett på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv.

Dersom opplysningene er feil, kan du kreve at de blir rettet eller noen ganger slettet. Dersom opplysningene er innhentet utelukkende på grunnlag av samtykke, kan dette samtykket trekkes tilbake. Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.heroy-no.kommune.no. De blir brukt for å gi deg tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor andre, vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Relevante personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som vi samarbeider med, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre.

Vi ønsker å gi digitalt svar på innsendt henvendelse via SvarUt . Løsningen bruker Altinn og ID-porten, og er godkjent for forsendelser med personsensitivt innhold.

Kontakt
Du kan når som helst henvende deg til Herøy kommune og be om innsyn i egne opplysninger.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte Herøy kommune på post@heroy-no.kommune.no eller på
telefon 75 06 80 00.