Pleie og omsorgstjenesten finner du i Herøy omsorgssenter, Nesveien 9, 8850 Herøy.

Søknadsskjemaer for pleie- og omsorgstjenester finner du under "Skjema A-Å".

Enhetsleder for Herøy omsorgssenter (hjemmetjenesten, sykeavdeling, Soltun, avd. for demente og Valsåsen bofellesskap): Wenche S. Jørgensen

Servicekontoret v/Herøy omsorgssenter: Tlf. 75068030 E-post: post.hos@heroy-no.kommune.no