I kommunestyreperioden 2015 - 2019 er fem partier representert i Herøy kommunestyre.  To av partiene har gått sammen om en felles liste (H og V).  Her finner du kontaktinformasjon til disse partigruppene.

Gruppeledere i kommunestyret 2015 - 2019:

Arbeiderpartiet:

Gruppeleder Steinar Furu
Adresse                     Landarvikveien 24, 8850 Herøy
Telefon           75058125 / 95158125

Fremskrittspartiet:

Gruppeleder           Silje Morskogen
Adresse                         Nesveien 6, 8850 Herøy                 
Telefon 98449398

Sosialistisk Venstreparti:

Gruppeleder Anita Rønneberg
Adresse                          Gangarholmveien 23, 8850 Herøy
Telefon 93693577

Senterpartiet:

Gruppeleder                    Jim Dahl          
Adresse Nord-Herøyveien 573, 8850 Herøy
Telefon               92662135

Felleslisten for Høyre og Venstre

Gruppeleder                   Yngve Magnussen
Adresse       Øksningsveien 276, 8850 Herøy 
Telefon 91813396