Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. mai kl. 12:45

Koronavirus/Covid -19

Informasjon fra kriseledelsen i Herøy kommune angående koronaviruset.

Les mer clear

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning til både deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Tjenesten er ment å gi mennesker med psykiske problemer rask og tilgjengelig hjelp.

Vi kan komme hjem til deg, eller ha samtaler her på kontoret. Du kan få hjelp til å komme i kontakt med andre nødvendige instanser og koordinering av tjenester opp mot hverandre.

Det kreves ingen henvisning for å bruke tjenesten. Vi har ingen spesielle søknadsskjema, du kan ta kontakt med oss direkte:
​Ola Loe: tlf.75068070, mobil 96227412.
Stein Jenssen: tlf.75068057, mobil 90116380

Du kan også ta kontakt med pleie- og omsorg eller lege som hjelper deg videre til oss.

Tjenesten er gratis.

Se også info under Helse og omsorg - Helsetjenester - Psykisk helse

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Psykisk helse
Telefon:75068057
Epost:ola.loe@heroy-no.kommune.no
Postadresse:Karolineveien 29, 8850 Herøy
Besøksadresse:Karolineveien 29, 8850 Herøy

Ansvarlig enhet

Avdeling:Herøy helsesenter
Telefaks:75068051
Besøksadresse:8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Ola Loe
Tittel:Psykiatrisk vernepleier
Telefon:75 06 80 57
Mobil:96 22 74 12
Epost:ola.loe@heroy.no.kommune.no
Andre opplysninger
Opprettet
2019-04-12 10:29
Oppdatert:
2019-04-12 10:29
Gyldig fra
2019-04-12
Gyldig til
2020-04-12