Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Pga Covid19 har vi begrenset tilgang for publikum. Ring og avtal møte med rette vedkommende. Ved besøk må besøkende registreres med navn og mobilnummer.

Kontaktinformasjon

Telefon: 750 68 000

E-post: post@heroy-no.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Postadresse: Silvalveien 1,  8850 Herøy

Servicekontoret har ansvar for kommunens sentralbord, post og arkiv, fakturamottak for HALD, publikumsmottak og -veiledning. Servicekontoret er også tillagt sekretariatet for politiske organ. Andre oppgaver er saksbehandling, lønns- og personalarbeid, fakturering, forberedelse og gjennomføring av valg, utvikling og oppdatering av kommunens internkontrollsystem og andre fellesoppgaver knyttet til den daglige drift. 

Leder for servicekontoret er Kristin Vangen.

e-post: kristin.vangen@heroy-no.kommune.no

Merete Storrø, konsulent e- post: merete.storro@heroy-no.kommune.no

Mette Pedersen, sekretær e- post: mette.pedersen@heroy-no.kommune.no

Monika Storrø, sekretær e- post: monika.storro@heroy-no.kommune.no

Tonje Paasche, sekretær e- post: tonje.paasche@heroy-no.kommune.no

 

For kommunale søknadsskjemaer: Trykk her