Representanter: Personlige vararepresentanter:
1.Øvind Eindride Kvåle (SP) - leder 1.Jim Dahl (SP)
2.Oddbjørn Lorvik (AP) - nestleder 2.Britt Anne Karlsen (AP)
3.Tanja Irene Hanssen (AP) 3.Beate Mari Pettersen (AP)
4.Marius Stonys (H) 4.Yngve Magnussen (H)
5.Laila F. Vold (AP) 5.Cecilie Hanssen (HBL)
6. Grunneierlaget Olaf Paulsen 6.
7.HNF Bente Sund 7.

Det ble foretatt nyvalg av teknisk hovedutvalg i kommunestyremøtet 14.12.21.