Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Du kan kontakt Herøy ASVO når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring vil bli gitt.

  For hjelpemidler til varig bruk må det sendes søknad til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Hjemmetjenesten
  Postadresse:Karolineveien 50 8850 Herøy
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:75068030
  Telefaks:75068031
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Sissel Eide Knutsen
  Tittel:Ergoterapeut
  Mobil:91 33 22 36
  Epost:sissel.eide.knutsen@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2019-04-12 11:31
  Oppdatert:
  2019-04-12 11:31
  Gyldig fra
  2019-04-12
  Gyldig til
  2020-04-12