Jim Dahl.jpeg

Navn: Jim Dahl
Født: 28.april 1956
Parti: Senterpartiet

Tlf.:  926 62 135
e-post: jim.dahl@live.no

Varaordførerens oppgaver:

Etter Kommuneloven § 9 nr.2 skal varaordføreren rykke opp som ordfører dersom ordføreren midlertidig går ut av vervet

Varaordføreren må være forberedt på å ta over møteledelse og andre av ordførerens oppgaver på kort varsel. Derfor bør også varaordføreren ha kjennskap til de sakene som er under arbeid i administrasjonen. Ordføreren må ta ansvar for varaordføreren er orientert om aktuelle kommunale saker til en hver tid.

Etter Kommuneloven § 9 nr. 4 kan ordføreren la seg representere ved et annet medlem av kommunestyret, ofte er det da naturlig å bruke varaordføreren som avløser. Varaordføreren må også brukes i forbindelse med representasjon rundt om i kommunen.

På kommunestyremøtene må selvsagt varaordføreren ta over møteledelsen når ordføreren holder innlegg eller i forbindelse med at ordføreren kan være inhabil i en sak.