Sommervedlikehold:

For veger med fast dekke omfatter sommervedlikehold forsterkning asfaltkanter, reparasjon av hull og ved behov reasfaltering. For grusveger omfatter sommervedlikeholdet grusing og skraping For alle veger må dreneringssystemene utbedres og vedlikeholdes. Sommervedlikeholdet utføres både av egne mannskaper og av innleide entreprenører.

Vintervedlikehold:

Vintervedlikehold omfatter klargjøring av ferister, utsetting av brøytestikker, snørydding og sandstrøing. Kommunale veger skal som hovedprinsipp holdes oppe mellom første og siste ferje. Nødetatene (brannvesen, lege/ambulanse og politi) kan i tillegg rekvirere brøyting ved behov. Kommunale veger brøytes og strøes etter samme standard som lavtrafikk fylkesveger. Vintervedlikehold utføres både av egne mannskaper og innleide entreprenører. Nord-Herøy, Staulen og Seløy brøytes av egne mannskaper, resten av kommunen brøytes med innleide mannskaper. Vi utfører selv all sandstrøing av kommunale veger på Herøy, men innleide mannskaper utfører denne tjenesten i Sandvær, Husvær og Brasøy.