Den nye loven om vergemål som trådte i kraft 1.juli 2013 har som hovedhensikt å bedre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som trenger vergemål. Ansvaret for vergemål ble da overført fra kommunen til Fylkesmannen.

De som er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter tidligere regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen.

Ønsker du mer informasjon kan du klikke på lenken nedenfor:

www.vergemal.no