Alle lag og foreninger oppfordres til å registrere sine arrangementer i aktivitetskalenderen.